Brexit in vpliv na izmenjavo palet

Še vedno ni jasno, kako se bo brexit izvedel in predvsem ne, kdaj. Negotovost v industriji, trgovini in logistiki je velika – ne samo v Združenem kraljestvu samem, temveč tudi v celotni Evropski uniji.

Brexit in vpliv na izmenjavo palet
Brexit in vpliv na izmenjavo palet

Britansko ministrstvo za kmetijstvo in podeželske zadeve (DEFRA) je sporočilo, da če bo Združeno kraljestvo zapustilo EU brez sporazuma, bo morala vsa lesena embalaža, vključno s paletami, zaboji, kartoni, koluti za kable in cevmi-tuljavami, ki se bo prenašala med Združenim kraljestvom in EU, ustrezati strogim zahtevam mednarodnega standarda in ukrepom za zaščito rastlinstva štev. 15 (ISPM15), ter bo tudi podvržena strogim uradnim kontrolam.

Spoštovanje določil standarda ISPM15
To pomeni, da boda vse lesene embalaže in tudi palete na meji EU in ZK kontrolirane zaradi spoštovanja določil standarda ISPM15. To bo lahko problematično za uporabnike palet v zaprtih poolih, katerih nosilci tovora se večinoma uporabljajo znotraj mej EU in praviloma niso tretirani v skladu s standardom ISPM15.

In poleg samega problema brexita bo nastal še nov problem, ker Združeno kraljestvo nima zadostnega števila toplotnih komor, da bi lahko v kratkem času pokrile praznino med predpisanimi ISPM-15 toplotno tretiranimi paletami, ki so optimalno izmenljive v mednarodnem prometu, in toplotno netretiranimi paletami.

Rešitev? Uporabljati nosilce tovora – palete EPAL

Rešitev zatorej je, uporabljati je treba nosilce tovora – palete EPAL, kajti le-te so že obligatorno od leta 2010 dalje in vedno toplotno tretirane v skladu s predpisi ISPM15 (HT). To velja tako za novo proizvedene palete kot tudi za popravljene palete v skladu s tehničnim pravilnikom EPAL. V portfelju EPAL-a se poleg euro standardne palete med drugimi produkti nosilcev tovora nahaja tudi standardizirana paleta EPAL 3 (1.000 mm x 1.200 mm), ki ustreza dimenzijam standardnih lesenih palet EPAL, ki so v uporabi v ZK. Uporabniki palet EPAL so na brexit najbolje pripravljeni.

Besedilo: IVAN KEREC, epal.gzs.si