Višje slovenske cestnine in nov cestninski razred

V letošnjem letu morajo avtoprevozniki morali v ceno svojih storitev vračunati tudi višje cestninske stroške. Tisti, ki vozijo preko Avstrije, Nemčije in Italije, lahko z gotovostjo računajo na tamkajšnje cestninske podražitve, izjema pa zato ne bo Slovenija, saj DARS želi z ustrezno politiko cestnin dolgoročno uravnotežiti cestninske prihodke in cestninske stroške.

Kako se naprava DarsGo obnese v praksi
Ko prevozite cestninski portal DarsGo (cestninsko točko), mora dati naprava DarsGo zvočno opozorilo, ki vas obvesti o statusu prehoda.

Tako je v dogovarjanju z zborničnima prometnima sekcijama v začetku leta ponudil predlog, da se cestninske pristojbine v letu 2019 povečajo za 3,5 odstotka, v letu 2020 pa za 4 odstotke. Zbornični sekciji sta predlagali manjše povečanje – le za vrednost rasti inflacije.

Ob tem si na Darsu prizadevajo, da bi kar se da znižali rabate, kajti obstoji potencialna možnost, da bi »kartičarji« izsilili rabate preko evropskih mehanizmov. To je sicer neugodno sporočilo za slovenske avtoprevoznike, ki jim rabati predstavljajo pomembno ugodnost, vendar ob tem v Darsu ugotavljajo, da bi na račun zmanjševanja rabatov lahko prvotno predvideno 3,5-odstotno podražitev infrastrukturne pristojbine znižali. Za izvedbo takšne »kompenzacije« pa napovedujejo potrebo po zmanjšanju rabatov na 40 odstotkov njihove sedanje vrednosti, pri čemer naj bi največji rabat znašal 4 odstotke.

Določanje višine infrastrukturne pristojbine je odvisno od gibanja gospodarske rasti

Ker je z novim letom uveljavljeno plačevanje pribitka na infrastrukturno pristojbino (namenska sredstva za drugi tir do Luke Koper), se v Darsu odpovedujejo hkratni podražitvi infrastrukturne pristojbine s 1. januarjem 2019. Podražitev le-te naj bi odložili do 1. aprila ali celo do 1. junija, naj pa ne bi znašala več kot 1,8 odstotka, kar je ocenjena inflacija v letu 2018.

Z omenjenima alternativnima datumoma lahko avtoprevozniki pričakujejo tudi uvedbo novega cestninskega razreda za dvoosna vozila – R2. Za ta razred je predlagana za 10 odstotkov nižja infrastrukturna pristojbina kot za razred R3.

Ob tem v Darsu tudi poudarjajo, da bo določanje višine infrastrukturne pristojbine v letu 2020 seveda še kako odvisno od gibanja gospodarske rasti. Če bo ta začela usihati in se bo zaradi tega to odrazilo tudi v manjši rasti prometnih tokov, bo to treba nadoknaditi z višjim povečanjem infrastrukturne pristojbine.