Veljavnost CEMT certifikatov in mesečnih CEMT dovolilnic

OZS obvešča, da se zaradi trenutnih razmer, ki so posledica pandemije Covid 19, podaljša veljavnost CEMT certifikatov o skladnosti s tehničnimi in varnostnimi zahtevami za motorna vozila in priklopnike, ki se uporabljajo v sistemu multilateralne kvote CEMT dovolilnic, in sicer za certifikate, katerih veljavnost je potekla po 12. marcu se veljavnost podaljša do 30. junija 2020.

Veljavnost CEMT certifikatov in mesečnih CEMT dovolilnic
Pri kontroli izdanih mesečnih CEMT dovolilnic upoštevajte trenutne razmere in dejstvo, da so prekinjeni določeni upravni postopki in posledično prevozniki dovolilnic niso uspeli zamenjati zato se lahko zgodi, da prevoz zaključujejo s pretečeno dovolilnico.

Poleg tega prosijo tudi, da pri kontroli izdanih mesečnih CEMT dovolilnic upoštevate trenutne razmere in dejstvo, da so prekinjeni določeni upravni postopki in posledično prevozniki dovolilnic niso uspeli zamenjati zato se lahko zgodi, da prevoz zaključujejo s pretečeno dovolilnico. Prosijo, da se ob tem upošteva določena toleranca in se voznikom brez kaznovanja dovoli, da zaključijo pot. Oba začasna ukrepa veljata za slovenske in tuje prevoznike za omejen čas, in sicer od danes 1. aprila 2020 do 30. junija 2020