Izdaja potrdil za voznike tujce, ki niso državljani držav skupnosti

Sprejet je bil Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur.l. RS št. 36/20), ki že velja. Ta zakon je preprosto povedano v času epidemije ustavil tek vseh rokov v sodnih in upravnih zadevah, tudi roke za uveljavitev materialnih pravic.

Poostren nadzor nad tovornjaki in avtobusi
Pozornost bo namenjena tudi pravilnemu nalaganju in pritrditvi tovora ter preobremenjenosti vozil.

To pomeni, da je veljavnost potrdil za voznike podaljšana do konca te krize vendar najdlje do 01.07.2020. Vendar pa to zadostuje za kontrolne organe v Sloveniji, ne pa tudi v tujini.

V tem času bo Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije prevoznikom za njihove voznike, ki to nujno potrebujejo, na njihovo vlogo, izdala potrdila z omejeno veljavnostjo. Ker pa je razglasitev konca izrednih razmer negotova (lahko je čez dva tedna ali pa čez dva meseca), se jim bodo taka potrdila izdala do konca veljavnosti tega zakona in sicer do 01.07.2020. V tem času pa bodo vozniki tudi pridobili enotna dovoljenja in drugo kar potrebujejo za izdajo potrdila z "normalno" veljavnostjo.