Varnost vozil na avtocesti

Vzdrževalci na avtocestah in cestni delavci so velikokrat izpostavljeni delovnim pogojem z visokim varnostnim tveganjem. Varnostna vozila z visoko opazno opozorilno opremo so tako namenjena zmanjševanju tem tveganjem.

man

Vendar so kljub opremi še vedno vključena v trčenja, predvsem v ozkih grlih na avtocesti.  MAN je skupaj s sedmimi drugimi partnerji s področja industrije, raziskovanja in upravljanja z varnostjo na cesti razvili prototip, ki bi se uporabljal na cestah in je avtomatsko voden oziroma ne potrebuje voznika. S tem bi dodatno zaščitili delavce pred prometom. 

Raziskovalni projekt ‘aFAS’ in Federal Highway Research Institute (BASt) so oktobra 2016 naredili predstavitev projekta. Dve leti je že minilo odkar je nemško zvezno ministrstvo za gospodarstvo in energijo (BMWi) pričelo s projektom, ki se osredotoča na uporabo avtomatskih vozil brez voznika na javnih prometnih površinah. Cilj projekta ‘aFAS’ je ustvariti avtomatiziran tovornjak z ustreznimi opozorilnimi znaki. Tovrstna vozila je mogoče upravljati brez voznika. Prototip bo testiran v Hessnu, na nepreglednih avtocestnih predelih.

Komponenta brez voznika predstavlja velik izziv za projektne partnerje, s posebno visokimi zahtevami, v povezavi s funkcionalno varnostjo vozila in kakovostjo tehnologije vozil. Sistemi krmiljenja in zaviranja, senzorji, komponente za zaznavanje okolja, kontrolna programska oprema morajo izpolnjevati stroge kriterije, povezane z varnostjo v motornih vozilih.

Serija komponent se uporablja pri projektu tako za standardne kontrolne sisteme in za implementacijo funkcionalnih varnostnih tehnologij. Okolico se zaznava z radarskimi sistemi in kamerami, vključno z napravami za zaznavanje objektov, poti in prostora. Tehnologija senzorjev je podprta z brezžičnim prenosom relevantnih informacij med delovnimi vozili in varnostnimi vozili.

Več informacij najdete tudi na strani aFAS: www.aFAS-online.de/veroeffentlichungen.