Otvoritev novega bencinskega servisa za zemeljski plin

Nov bencinski servis za zemeljski plin se nahaja na sedežu CNH. Na servisu sta dve polnilni mesti za točenje utekočinjenega zemeljskega plina in 4 polnilna mesta za točenje CNG (stisnjeni zemeljski plin) ter nekaj polnilnih postaj za električna vozila, ki jih napaja fotonapetostni sistem, ki je nameščen na strehi.

Otvoritev novega bencinskega servisa za zemeljski plin
Otvoritev novega bencinskega servisa za zemeljski plin

Servis bo odprt od ponedeljka do petka od 6. do 21. ure za vse vrste vozil na zemeljski plin. Projekt uresničuje zavezanost ENGIE prispevati k razvoju zelene mobilnosti, osredotoča se na alternativna goriva, kot sta električna energija in zemeljski plin, ter prav tako zavezo IVECA, ki je vodilni proizvajalec na področju vozil na zemeljski plin. Ogromna prednost zemeljskega plina v primerjavi z dizelskim govorilom predstavlja zmanjšanje izpusta drobnih delcev (PM) za 95 odstotkov, dušikovega dioksida (NO2) za 90 odstotkov ter zmanjšanje emisij CO2.