Kakšne bodo vinjete za 2018 in kako jih pravilno namestiti

Vinjete z letnico 2018, ki so naprodaj od danes, so kovinsko modre barve. Cene, vrste vinjet in njihove ročnosti ostajajo iste, ravno tako tudi cestninski razredi, v katere se uvrščajo vinjetna vozila. Obstoječe vinjete z letnico 2017 ostajajo v veljavi do preteka njihove veljavnosti, na primer letne vinjete do vključno 31. januarja 2018. Tudi prodaja obstoječih, oranžnih vinjet z letnico 2017 je boljša od tistih z letnico 2016. Prodaja vinjet konstantno raste, saj raste tudi promet na naših avtocestah in hitrih cestah.

Naprodaj nove vinjete

Kot je znano, so vinjete obvezne za vožnjo po slovenskih avtocestah in hitrih cestah od 1. julija 2008, ko so bile, tedaj še polletne, obarvane zeleno. Za leto 2009, ko smo prvič lahko kupili tudi celoletne, so bile oranžne barve. Čeprav se ciklus barv sedaj ponavlja, jih kovinski pridih zelo jasno razlikuje od barv iz prejšnjih let.

Od danes je v prodaji devet različnih vrst vinjet kovinsko modre barve (to je sicer že enajsta barvna različica vinjet od njihove uvedbe dalje): letne, mesečne in tedenske vinjete za cestninski razred 2A (osebna vozila) in 2B (kombinirana vozila) ter letne, polletne in tedenske vinjete za prvi cestninski razred (motorna kolesa).

Za letno vinjeto za osebna vozila bo treba še naprej odšteti 110 evrov, za mesečno 30 ter za tedensko 15 evrov (cestninski razred 2A). Za kombinirana vozila bo letna vinjeta še naprej stala 220 evrov, mesečna 60 ter tedenska 30 evrov (cestninski razred 2B). Za motorna kolesa (cestninski razred 1) cena letne vinjete ostaja nespremenjena pri 55 evrih, za mesečno bo treba odšteti 30 evrov ter za tedensko 7,5 evra.

Prodaja vinjet z letnico 2017, torej vinjet, ki so naprodaj od 1. decembra 2016, je bila v obdobju prvih desetih mesecev letos, torej do 31. oktobra boljša od lanske v enakem obdobju, in sicer pri vseh vrstah vinjet, z izjemo pri tedenskih za motorna kolesa.

Letnih vinjet za osebna vozila (2A) smo prodali 815.962, kar je pet odstotkov več kot v primerljivem obdobju preteklega leta, medtem ko je bila prodaja letnih vinjet za kombinirana vozila večja za sedem odstotkov, prodali smo jih 50.776. Prodaja mesečnih vinjet za osebna vozila se je povečala za osem odstotkov, na 1.371.475, medtem ko se je prodaja mesečnih vinjet za kombinirana vozila povečala za 20 odstotkov, na 56.561.

Prodaja tedenskih vinjet za osebna vozila se je do konca oktobra povečala za štiri odstotke glede na primerljivo lansko obdobje, na 4.118.834, medtem ko se je prodaja tedenskih vinjet za kombinirana vozila povečala za 10 odstotkov, na 235.031. Padla je le prodaja tedenskih vinjet za motorna kolesa, in sicer za dva odstotka, na 48.582.

Ko kupimo vinjeto, največkrat pomislimo, da plačamo le za čas, ko se bomo lahko neomejeno vozili po avtocestah. Toda slovenske avtoceste je bilo potrebno zgraditi. Poleg odplačila kreditov, najetih za izgraditev obstoječega avtocestnega sistema, se iz cestninskih prihodkov tudi gradijo novi avtocestni odseki, obnavljajo in vzdržujejo vozišča ter objekti, opremlja in posodablja se avtocestno omrežje. S tem povečujemo prometno varnost in izboljšujemo komunikacijo (centri za nadzor prometa, videonadzorni sistem, avtomatski števci prometa, spremenljiva prometno informativna signalizacija v predorih in na portalih nad avtocestami in hitrimi cestami.

NADZOR NAD UPORABO VINJET
Nadzor nad obvezno uporabo vinjet na naših avtocestah in hitrih cestah opravljajo cestninski nadzorniki družbe DARS. V obdobju prvih desetih mesecev, torej od 1. januarja do 31. oktobra 2017, so izdali 49.599 plačilnih nalogov zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjet, kar je v povprečju nekaj več kot 1000 vsak teden. Število izdanih plačilnih nalogov ne odstopa od primerljivega lanskega obdobja, ko se je njihovo število za prvo desetmesečje ravno tako gibalo okrog 50.000. To pomeni, da jih po devetih letih odkar je obvezna uporaba vinjet na naših avtocestah še vedno izdajo v povprečju 1.000 na teden. Višina predpisane globe je od 300 do 800 evrov, pri čemer cestninski nadzorniki na mestu prekrška v skladu z zakonom izdajo – če je globa v razponu – najnižjo, torej 300 evrov. Globe sicer niso prihodek družbe DARS d.d., ampak se v celoti stekajo v državni proračun.

VINJETE KUPUJTE ZGOLJ NA POOBLAŠČENIH PRODAJNIH MESTIH
Letna vinjeta nam omogoča 14 mesecev neomejene uporabe celotnega avtocestnega omrežja, zato uporabnikom naših avtocest in hitrih cest svetujemo in priporočamo nakup pristne vinjete na pooblaščenem prodajnem mestu po uradni ceni. Račun ter spodnji del vinjete (kupon oz. odrezek) shranite.

PRAVILNA NAMESTITEV VINJETE
Svetujemo, da pred namestitvijo vinjete natančno preberete navodila za lepljenje, ki so na hrbtni strani vinjete. Pred namestitvijo nove veljavne vinjete vedno odstranite predhodno nameščeno oziroma neveljavno vinjeto. Pri nameščanju vinjete se ne sme uporabljati dodatnih ali posebnih folij, priseskov, lepilnih trakov in podobnega. V primeru njihove uporabe vinjeta ni več dokaz o pravilno plačani cestnini, kar pomeni, da je neveljavna, uporabnik avtoceste pa je v prekršku. Vinjeta je veljavna zgolj takrat, ko je pred uporabo cestninske ceste pravilno nameščena na vozilu. Če pred namestitvijo vinjeto poškodujete, jo nalepite nazaj na folijo in zamenjajte na prodajnem mestu – v tem primeru se napis neveljavno še ni pokazal. Neveljavnih vinjet ni mogoče zamenjati.

Če ste vinjeto pomotoma nalepili na zatemnjeno mesto ali pa jo med samim postopkom poškodovali, tako da je npr. zmečkana, ali menite, da ste kupili in namestili napačno vinjeto, je v nobenem primeru ne odstranjujte in pokličite v Cestninski uporabniški center (080 15 03 ali +386 1 518 83 64), kjer vam bodo svetovali glede nadaljnjih postopkov in možnostih rešitve zapleta. Tovrstne reklamacije je možno izvesti v tridesetih dneh od nakupa vinjete.