Fliegl z novim načinom pritrjevanja

Fliegel je svojo program za pritrjevanje tovora razširil še za eno rešitev - Vario Lash. Ta omogoča neomejeno uporabo zunanjega pritrditvenega dela šasije, imenovanega Load-Lock, ki se nahaja na prikolicah s ponjavo.

Fliegl Vario Lash

Običajni pritrditveni trakovi in kavlji so izdelani tako, da jih običajno ni moč pritrditi med šasijo in stranico. Vario Lash služi kot ozek adapter med pritrdiščem Load-Lock in pritrditvenimi trakovi. Tovor je moč fleksibilno pritrditi, stranico pa popolnoma zapreti. Vario Lash je na voljo v dveh izvedbah in sicer z 2,5 ali 6 tonami vlečne obremenitve, nastal pa je kot posledica reševanjem problemov strank s pritrditvijo tovora.