35-milijonski kreditni sklad zagotovljen

Avtoprevozniki so konec maja končno le dočakali podpis pogodbe o oblikovanju kreditnega sklada z vrednostjo 35 milijonov evrov, s katerim sta podpisnika, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in predsednik uprave SID banke Sibil Svilan, omogočila najem ugodnih kreditov avtoprevoznikom za premostitev njihovih likvidnostnih težav, nastalih kot posledica epidemije covida-19.

50 največjih cestnih potniških prevoznikov

Kredite bodo upravičenci (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge in javni zavodi) lahko namenili financiranju stroškov dela, materiala, storitev, drobnega inventarja, trgovskega blaga in (ne)opredmetenih sredstev. 

Avtoprevozniki so z omenjeno kreditno možnostjo sicer zadovoljni – a z enim večjim pridržkom. Kot izhaja iz pogodbenih določil, naj bi se pri odobravanju kreditov upoštevale poslovne bilance za leto 2020, avtoprevozniki oziroma njuni združenji pa menijo, da bi kot temelj pri določanju kreditov morale veljati bilance iz leta 2019 (ki šteje kot normalno poslovno leto). Ko so preverjali »stanje na terenu«, so namreč ugotovili, da na primer deset podjetij sploh ne bi moglo kandidirati za kredit, ker – zaradi zapovedanega državnega dekreta – v letu 2020 niso delovala. Takšno izključevanje pa, poudarjajo, ne more biti korektno. 

S svojo ugotovitvijo so že seznanili resorno ministrstvo in SID banko in seveda pričakujejo, da bosta kot temelj za odobravanje kreditov uporabila bilančno leto 2019.