Znamke koncerna Volkswagen zabeležile solidne rezultate

Prihodki od prodaje pri znamki Volkswagen Gospodarska vozila so v preteklem letu znašali 11,9 milijarde evrov in so bili torej na nivoju predhodnega leta. Kljub pozitivnim učinkom modelske prodajne strukture in optimizacije materialnih stroškov se je dobiček iz poslovanja predvsem zaradi višjih predhodnih izdatkov za nove produkte, neugodnega gibanja deviznih tečajev in izzivov, povezanih z WLTP, znižal na 780 (853) milijonov evrov. Ustrezno je donos iz poslovanja znašal 6,6 (7,2) odstotka.

Znamke koncerna Volkswagen zabeležile solidne rezultate
Skupina Traton

Znamka Scania je v poslovnem letu 2018 prihodke od prodaje povečala na 13,4 (12,8) milijarde evrov. Dobiček iz poslovanja se je izboljšal za 4,4 odstotka in je znašal 1,3 milijarde evrov, kar gre pripisati predvsem večjemu obsegu, ugodnemu razvoju modelske prodajne strukture in gibanju deviznih tečajev ter boljšemu poslovanju s finančnimi storitvami. Negativen vpliv je po drugi strani imelo zvišanje stroškov. Donos iz poslovanja je kot že v letu poprej znašal 10,1 odstotka.

Prihodki od prodaje gospodarskih vozil MAN so se v poslovnem letu 2018 zaradi obsega povečali za 9,2 odstotka na vrednost 12,1 milijarde evrov. Zaradi odhodkov, povezanih s prestrukturiranjem v Indiji, se je dobiček iz poslovanja zmanjšal na 332 (362) milijonov evrov. Donos iz poslovanja je znašal 2,7 (3,3) odstotka.

V segmentu Power Engineering je MAN zabeležil zvišanje prihodkov od prodaje na 3,6 (3,3) milijarde evrov. Dobiček iz poslovanja je kot v predhodnem letu znašal 193 milijonov evrov; neugodni učinki modelske prodajne strukture so se poravnali s pozitivnimi učinki zaradi obsega prodaje. Donos iz poslovanja je znašal 5,3 (5,9) odstotka.