Zahteva za ukinitev maksimalno 25-urnega parkiranja

Evropska komisija od Danske zahteva, da na parkiriščih za tovornjake odpravi maksimalno 25-urno omejitev parkiranja. V primeru, da Danska vlada tega ne bo upoštevala ali zagotovila ustreznih pojasnil, bo zadeva predana Evropskemu sodišču.

Počitek počivališče

Zakon, ki to prepoveduje, je začel veljati 1. julija 2018 in sicer na vseh 90 infrastrukturnih objektih znotraj danskega avtocestnega omrežja. Že skoraj dve leti vozniki tovornjakov tam ne morejo parkirati za več kot 25 ur. To v praksi pomeni, da na Danskem ni možno opravljati 45-urnega počitka. Danska vlada je kljub kritikam domačih prevoznikov uvedla ta pravila, s katerimi želi v državi končati t.i. „nomadizem“. Tudi pristojni organi EU ne odobravajo tega, saj je Evropska komisija namreč že drugič pozvala Dansko k ukinitvi te prepovedi.

Na podlagi sporočila Evropske komisije z dne, 15. maja 2020, slednja Dansko poziva, da ukrep omejuje svobodo opravljanja storitev, ki jo zagotavlja zakonodaja EU o cestnem prometu (Uredba (ES) št. 1072/2009), saj ustvarja ovire za tuje prevoznike, ki izvajajo mednarodne prevoze. Evropska komisija meni, da dansko pravilo ni niti primerno, niti potrebno. Danska ima sedaj na voljo štiri mesece za odgovor. V nasprotnem primeru se lahko Evropska komisija odloči, da zadevo preda Evropskemu sodišču.