Za več varnosti

Agencija za varnost prometa je v sklopu druge od letošnjih treh nacionalnih preventivnih akcij za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov izvedla dogodek Vozniki gospodarskih vozil – varni v prometu.

Vozniki gospodarskih vozil – varni v prometu
Vozniki gospodarskih vozil – varni v prometu | Foto: AVP

Več kot sto udeležencev iz vse Slovenije so nagovorili v. d. direktorja Agencije za varnost prometa mag. Simona Felser, predsednik Sekcije za promet pri Obrtni zbornici Slovenije Peter Pišek, direktor Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije Robert Sever in vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi mag. Ivan Kapun.

Vozniki gospodarskih vozil – varni v prometu

Slovenija je izrazito tranzitna država, saj jo vsako leto prečka okrog 16 milijonov tovornih vozil. Udeleženci so se na poligonu praktično seznanjali z novimi tehničnimi rešitvami, ki zmanjšujejo tveganja zaradi mrtvih kotov velikih vozil, z najsodobnejšimi sistemi vzvratnih kamer, zavornimi potmi različnih tipov vozil, pomenom ustreznih pnevmatik, umikanjem nenadni oviri in pomenom pravilno naloženega tovora. Prikazan je bil tudi postopek gašenja baterije električnega vozila, pri čemer je bilo izpostavljeno, da je vsakršen požar potrebno nemudoma javiti na enotno številko za klic v sili 112.

Vozniki gospodarskih vozil – varni v prometu

Teoretični poudarek je bil namenjen štirim predavanjem, tako na temo Evropskega paketa mobilnosti, požarni varnosti električnih vozil, tehtanju vozil v gibanju in izvajanju nadzora nad tovornimi vozili in avtobusi. Praktično in teoretično izobraževanje je bilo namenjeno dvigu varnosti za vse udeležence v prometu, saj v Sloveniji cestni tovorni promet narašča, z večanjem njegovega obsega pa se povečujejo tudi možnosti za nastanek prometnih nesreč.

 Vozniki gospodarskih vozil – varni v prometu

Mag. Simona Felser, v. d. direktorja Agencije za varnost prometa je poudarila, da so slovenska tovorna motorna vozila v zadnjem četrtletju 2022 po podatkih Statističnega urada v notranjem prevozu prepeljala dobrih 16 milijonov ton blaga ali 63 odstotkov vsega v tem četrtletju prepeljanega blaga. Opravili so skoraj 700 milijonov tonskih kilometrov. Blaga so prepeljali za četrtino več in pri tem opravili za 12 odstotkov več tonskih kilometrov kot v istem četrtletju prejšnjega leta. »Delo voznikov velikih vozil je zelo odgovorno, izpostavljeni so mnogim tveganim situacijam, v katerih je ključno dobro poznavanje in obvladovanje vozila, razmer na cestah ter predvidevanje možnih scenarijev, na katere se je potrebno stalno odzivati.

Posebej izpostavljamo, da je pri tovornih vozilih in avtobusih pomembno vzdrževanje ustrezne varnostne razdalje. Zavorna pot je pri njih še daljša, česar se morajo vozniki zavedati ves čas vožnje. Izpostavljam tudi utrujenost voznika. Ta po podatkih Evropske komisije botruje nastanku približno 20 odstotkov nesreč, v katerih so udeležena tovorna vozila. Spoštovanje obveznih počitkov in odmorov je zato izjemno pomembno. Znova apeliramo, naj se vozniki odrečejo uporabi mobitelov in drugih naprav med vožnjo, ker so velik motilec pozornosti. Nesprejemljiva je tudi vožnja pod vplivom alkohola. Obvezno naj uporabljajo varnostni pas, prilagodijo hitrost in poskrbijo za varno pritrjevanje tovora.

Letos smo že ozaveščali tudi potnike v avtobusih, da je uporaba varnostnega pasu na medkrajevnih linijah obvezna tudi zanje. Vozniki avtobusov in tovornih vozil imajo še toliko večjo odgovornost, zato še enkrat več poziv k varni in odgovorni vožnji.«

 Vozniki gospodarskih vozil – varni v prometu

Peter Pišek, predsednik Sekcije za promet pri Obrtni zbornici Slovenije, je izpostavil: »Odlično sodelovanje vseh deležnikov z namenom povečanja varnosti in pretočnosti na slovenskih cestah je že drugo leto zapored pripeljalo do zelo dobro obiskanega dogodka. Obrtna zbornica Slovenije je zelo vesela sodelovanja z Agencijo za varnost prometa in Policijo, saj dogodek pripravljamo z iskrenim namenom povečanja preventive in varnosti na avtocestah in ostalih cestah. Prevoznike in voznike avtobusov ozaveščamo o odgovornosti, ki jo imajo v prometu. Vsa predavanja in vsi praktični prikazi ter preizkusi, ki so na voljo poklicnim voznikom, so zelo pomembni za dvig varnosti v cestnem prometu. Prepričani smo, da bomo tudi drugo leto izvedli takšen dogodek, saj so odzivi udeležencev zelo dobri, kar kaže na njihovo zavedanje o pomenu dodatnih izobraževanj in usposabljanj.«

 Vozniki gospodarskih vozil – varni v prometu

Mag. Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi: »Današnji dogodek je posvečen varnosti voznikov tovornih vozil in avtobusov in s tem tudi vsem drugim udeležencem cestnega prometa. Govorimo o ljudeh, ki jim je vožnja težkih vozil poklic. Zato je toliko bolj pomembno, da so varni, saj s tem skrbijo zase in za svoje družine. Ti vozniki upravljajo zelo težka vozila, ki lahko povzročijo hude posledice, če pri upravljanju vozila pride do napake. Zato je zelo pomembno, da so ta vozila tehnično brezhibna, da so vozniki spočiti, predvsem pa je pomembno, da se v prometu ravnajo po cestno-prometnih predpisih. To se seveda od poklicnih voznikov tudi pričakuje. Lahko bi rekli, da se od profesionalnih voznikov pričakuje, da so vzor ostalim udeležencem cestnega prometa. Poudariti moramo, da se morajo tudi ostali udeleženci cestnega prometa obnašati strpno, saj velika vozila potrebujejo več prostora za posamezne manevre, ki jih z osebnimi vozili izvedemo mnogo lažje. Predvsem so današnje aktivnosti namenjene temu, da bomo boljši in varnejši vozniki in bolj seznanjeni z vsem, kaj lahko pričakujemo na cesti.«

 Vozniki gospodarskih vozil – varni v prometu

Robert Sever, direktor Združenja za promet, Gospodarska zbornica Slovenije, je izpostavil: »Slovenija je izrazito tranzitna država in preko 16 milijonov tovornih vozil prevozi Slovenijo, zato je varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov zelo pomembna. Ozaveščanju in izobraževanju voznikov je potrebno posvečati vso pozornost in šole vožnje lahko pri tem odigrajo ključno vlogo.

Poklic voznika je že vrsto let deficitaren in celotna Evropa se sooča s pomanjkanjem kadra v tem poklicu. Zavedati se moramo, da je nenehno izboljšanje pogojev za delo poklicnih voznikov, poleg promocije poklica ključno za zagotovitev večjega zanimanja za ta poklic. Varnost na delovnem mestu, izboljšanje varnosti v cestnem prometu je tako temelj za izboljšanje pogojev za delo voznikov. Tehnologija in varnostni sistemi, vgrajeni v sodobna tovorna vozila, veliko pripomorejo k zmanjšanja poškodb ali smrti v prometu, ko je v nesrečo udeleženo tovorno vozilo ali avtobus. Vendar pa je kljub temu ključno pri zagotavljanju varnosti v cestnem prometu znanje voznega osebja, vzdrževanje vozila, kamor spadaj tudi redni tehnični pregledi vozil ter preventivne akcije, ki pokažejo realno stanje v cestnem prometu.«

 Vozniki gospodarskih vozil – varni v prometu

Udeležence dogodka s praktičnimi delavnicami na poligonu varne vožnje je pozdravil tudi Andrej Brglez, predsednik AMZS, ki je izpostavil, da tovrstni dogodki pripomorejo k boljšemu razumevanju novih tehnologij v vozilih in razmer v prometu za različne vrste vozil. »Dogodek ima tako visoko dodano vrednost, saj vstopamo v čas, ko postaja razmerje med voznikom in vozilom drugačno, pri čemer je ključno zavedanje, da ostaja odgovornost za varno vožnjo še vedno na vozniku.«

Vozniki gospodarskih vozil – varni v prometu

Fotogalerija