Uvedba licenc tudi za lahka tovorna vozila

Logistična panoga je v vzponu. Za uspešnost transportno-logističnega podjetja je kompetenčen kader ključnega pomena. Tega se zaveda vse več podjetij v Slovenije, saj so poleg voznikov pomembni tudi disponenti in skladiščno osebje.

VW-MAN kombi bo predstavljen prihodnje leto
Naslednje leto bo Volkswagen predstavil prenovljeno serijo crafter kombijev.

Na področju transporta je to opaziti tudi pri povečani prodaji tovornih vozil, k čemur pripomore cestnina, ki je za novejša vozila nižja. Nenehno višanje cene goriva je še dodaten pritisk na optimiziranje stroškov. Ustrezno usposobljen voznik s poznavanje zakonodaje, varčne in varne vožnje pripomore k temu, da ne nastajajo nepotrebni stroški za podjetje. Ni dovolj samo Nacionalna poklicna kvalifikacija in redno letno usposabljanje za podaljšanje kode 95 – potrebno je več, če želimo v Sloveniji kvaliteten kader. To lahko potrdijo podjetja, ki vlagajo v svoje zaposlene. 

Spremembe zakonodaje 

Inštitucije v EU strmijo k spremembam zakonodaje, ki bo omogočala konkurenčno poslovno okolje za vse prevoznike. Spremembe so pomembno tudi za uvajanje novih tehnologij kot so pametni tahografi, ki letos postajajo realnost. Vse spremembe, ki se sprejmejo v EU, je potrebno implementirati v slovensko zakonodajo. Predstavniki posameznih ministrstev so prisotni pri pripravi teh sprememb in tudi zastopajo interese Slovenije. Pri tem so bolj ali manj uspešni, na koncu je sprejeta direktiva ali uredba kompromis večine članic EU.

Promet ima velik vpliv na okolje – onesnaževanje, hrup, zastoji. Varnost v prometu ima velik poudarek, za kar je pomembna tudi socialna zakonodaja – časi vožnje voznikov, odmori, dnevni in tedenski počitki. Vozniki so postali nomadi – mesece in mesece preživijo daleč od doma, kamion je njihov dom, saj so ves čas na poti. Posamezne države so sprejele nacionalno zakonodajo za preprečitev nelojalne konkurence (minimalna plača, vikend počitek izven vozila). V tej smeri sedaj deluje tudi Komisija EU, ki želi poenotiti zakonodajo na tem področju na ravni EU, saj je to osnoven namen delovanje EU.

Veliko težavo na področju konkurenčnosti za delovanje transportnih podjetij predstavljajo slamnata podjetja in njihovo veriženje. Pri ustanavljanju transportnega podjetja ni potrebe po določeni infrastrukturi (pisarne, parkirišča, drugi prostori), saj je mogoče ustanoviti podjetje za opravljanje prevozov kjerkoli in na katerem koli naslovu (poštni nabiralnik). Takšno podjetje ne plačuje davkov, po nekaj mesecih delovanja se podjetje ukine, lastnik takšnega podjetja je oseba brez premoženja. Sprememba zakonodaje bo zahtevala osnovno infrastrukturo za ustanovitev transportnega podjetja, dokumentacijo, sorazmernost med vozili in zaposlenimi vozniki, s čimer bodo zmanjšane možnosti manipulacij na tem področju. Predvideva se tudi ponovna uvedba parkirišč za tovorna vozila, ki so v lasti transportnega podjetja, za pridobitev licence. 

Uvedba licenc tudi za lahka tovorna vozila

Lahka tovorna vozila (do 3,5 tone) ter prevoz potnikov (8+1) so konkurenca vsem prevoznim podjetjem, saj za izvajanje prevoza ni potrebna posebna licenca, ne uporabljajo se tahografi, prav tako ne veljajo druge omejitve. Predvidena je postopna sprememba zakonodaje na tem področju. Najprej je predvidena pridobitev licenca za takšne prevoze, kasneje pa tudi uporaba tahografov. S tem se bo povečala konkurenčnost med prevozi.

Kabotaža  tudi vpliva na konkurenčnost prevoznih podjetij. Določene države članice so celo zahtevale, da se kabotaža nebi smela izvajati. Na koncu je bil sprejet kompromis, da se po opravljenih prevozih kabotaže ta določen čas ne bo smela opravljati. Izvajala se bo na ta način, da bo tudi kontrola enostavna. Za lažjo kontrolo se uvajajo elektronski dokumenti, k temu bodo pripomogli tudi pametni tahografi.

Elektronski CMR

Sprememba zakonodaje bo omogočila uporabo elektronskega tovornega lista, ki bo po nekem prehodnem obdobju v celoti nadomestil papirnati dokument. Slovenija je na tem področju pionir, saj smo vodilni pri razvoju in imamo velik potencial, da smo prvi v EU pri uvedbi tega v praksi. Elektronska izmenjava informacij tudi na drugih področjih je prioriteta v EU. Ne samo za tovorni promet, temveč za vse udeležence v prometu se želi izboljšati pretočnost informacij o stanju na cestah, zato se uvaja standardizacija pri izmenjavi in posredovanju teh podatkov. To bo pripomoglo k izboljšanju stanja na cestah v EU.

Napotitev voznikov

V zadnjih nekaj letih so se pri posameznih (velikih) članicah EU pojavile omejitve pri napotenih delavcih, kamor sodijo tudi vozniki. Zaradi teh omejitev se je pojavilo veliko birokracije in posebna obravnava vsakega posameznega prevoza. EU želi poenostaviti in poenotiti to področje. Slovenija zagovarja stališče, da se vozniki ne obravnavajo kakor napoteni delavci, saj jih zakonodaja obravnava kot mobilne delavce in je kot takšno tudi njihovo primarno delo. V obravnavi je kompromis, kjer se bodo odločeni prevozi obravnavali po pravilih napotenih delavcev, določeni pa bodo izvzeti. Uvaja se tudi elektronska obravnava dokumentacije o napotitvah. Voznik bo imel pri sebi samo en dokument, ki bo vseboval osnovne podatke o napotitvi, druga dokumentacije bo dosegljiva preko elektronske poti organu, ki jo bo želel preveriti.

Redni tedenski počitek

Na področju izvajanja rednih tedenskih počitkov voznikov prihaja do težav, saj Uredba EU 561/2006 predvideva, da se redni tedenski počitek voznika ne sme izvajati v kabini voznika. To je potrdila tudi sodba sodišča v Belgiji, ki je odločilo, da mora podjetje zagotoviti redni tedenski počitek voznika izven vozila, na svoje stroške. EU pripravlja kompromis na tem področju, ki bo omogočal, da se redni tedenski počitki izvajajo tudi v vozilu, pod določenimi pogoji (primerno parkirišče, ustrezna kabina).

Pametni tahografi so pred vrati

Julija 2019 bodo morala biti vsa na novo registrirana vozila opremljena z novimi, pametnimi tahografi. Ti bodo tehnološko napredni, z njimi se bo zmanjšala možnost manipulacij na področju socialne zakonodaje. Glavna novost je povezava s satelitskim sistemom za določanje lokacije vozila (GPS), s pomočjo katerega se bodo zapisovale pozicije vozila na 3 ure. Nova generacija tahografov bo omogočala tudi lažji prenos podatkov kontrolnih organov s tehnologijo DRSC. V veljavo prihajajo novi tipi plomb, ki bodo vezane na posamezno delavnico. Ti bodo osnova za nadgradnjo v letu 2022, kjer bodo obstoječe funkcije še izboljšane. Več o tem smo pisali v letošnji prvi številki naše revije.