Slovenija prva v Evropi preizkusila e-CMR v cestnem prevozu

Uveljavitev elektronskega tovornega lista bi v praksi predstavljala večjo varnost v cestnem prometu in boljšo gospodarsko konkurenčnost. Na mejnem prehodu Obrežje so na pobudo MZI in v sodelovanju s Finančno upravo RS izvedli poskusni prevoz domačega avtoprevoznika, ki je bil nadzorovan s povsem elektronskim tovornim listom e-CMR.

Slovenija prva v Evropi preizkusila brezpapirno poslovanje v cestnem prevozu
Elektronski tovorni list se enostavno integrira z drugimi storitvami, ki jih uporabljajo prevozna podjetja oziroma dobavitelji in prejemniki, na primer carinska deklaracija ali storitve upravljanja voznega parka.

Po izvedenem nadzoru je tovorno vozilo nadaljevalo pot do cilja, kjer je bila prevozna operacija elektronsko zaključena. Gre za povsem brezpapirno poslovanje v cestnem tovornem prometu, kar je novost tako v Sloveniji, kot v Evropi. V prihodnje pričakujemo, da bo tovrstnih prevozov še več. Ministrstvo za infrastrukturo si prizadeva za čimprejšnjo uveljavitev elektronskega tovornega lista (e-CMR) v praksi. Zato je aktivno sodelovalo pri ratifikaciji Dodatnega protokola h Konvenciji o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga v zvezi z elektronskim tovornim listom, pri izvedbi poskusnega prevoza pa je MZI za sodelovanje zaprosilo tudi Finančno upravo RS. 


Kako deluje elektronski tovorni list? 

Elektronski tovorni list (e-CMR) z elektronsko komunikacijo izda prevoznik, pošiljatelj ali katera koli oseba, ki je zainteresirana za izvajanje prevozne pogodbe, in ima enako dokazno vrednost in enake učinke kot papirni tovorni list. Kratica CMR označuje mednarodni sporazum o čezmejnem cestnem prevozu blaga.  Avtoprevozniki bodo imeli zaradi e-CMR nižje stroške poslovanja, hitreje izdajali račune in imeli manj napak pri dostavi in prejemu blaga. 

Na drugi strani bo takšno brezpapirno poslovanje tudi nadzornim organom omogočilo  hitrejše administrativne postopke, večjo preglednost in natančnost podatkov ter učinkovitejši nadzor nad spoštovanjem pravil s področja cestnih prevozov blaga. 

Elektronski tovorni list se enostavno integrira z drugimi storitvami, ki jih uporabljajo prevozna podjetja oziroma dobavitelji in prejemniki, na primer carinska deklaracija ali storitve upravljanja voznega parka. Prehod na elektronsko obliko predstavlja pomembno logistično izboljšavo za pošiljatelja, prejemnika in prevoznika korist od povečane splošne učinkovitosti logistike, kar ima za posledico večjo gospodarsko konkurenčnost. 

Prednost je tudi večja varnost v cestnem prometu, saj je e-CMR mogoče povezati s sistemom eCall, sistemom za tovornjake, ki samodejno kliče službe za nujne primere v primeru prometne nesreče.

Fotogalerija