Zaščita, ki jo bo potrebno imeti

Za povečanje varnosti na cestah, bodo morala imeti od 1. septembra dalje vsa nova tovorna vozila nad 8 ton prikolice ter priklopniki nameščeno dodatno zaščito za preprečitev podleta avtomobilov.

Zaščita, ki jo bo potrebno imeti
Razdalja med spodnjo višino zadka tovornega vozila, prikolice ali priklopnika in podlago se bo zmanjšala. In sicer iz zdajšnjih 550 milimetrov na 450 milimetrov.

Zmanjšanje hujših posledic v primeru podleta

Večina prikolic, priklopnikov in tovornih vozil je že danes opremljenih s podletno zaščito. Toda na podlagi nove uredbe Evropske unije bodo morali proizvajalci od 1. septembra na vsako novo, prvič registrirano prikolico ali priklopno vozilo namestiti drugačno zaporo. Prav tako se spreminja tudi položaj te zapore. Razdalja med spodnjo višino zadka tovornega vozila, prikolice ali priklopnika in podlago se bo zmanjšala. In sicer iz zdajšnjih 550 milimetrov na 450 milimetrov. Prav tako bo morala prenesti tudi večje obremenitve, kar naj bi preprečilo hujše posledice v primeru nesreče.

Zaščita pred podletom vozil mora biti na zadnji in bočni strani nameščena na vsa motorna vozila in prikolice iz kategorij N2, N3, O3 in O4. Prav tako bodo morala biti z omenjeno zaščito opremljena tudi manjša dostavna vozila.