Rekordne investicije v cestno infrastrukturo

Ministrstvo za infrastrukturo v proračunih zagotavlja vsako leto več sredstev za razvoj, gradnjo in investicijsko vzdrževanje skoraj 6.000 kilometrov državnih cest. V tem mandatu pa so investicije v državno cestno omrežje sploh najvišje doslej, povečali so jih za 130 milijonov evrov. V letu 2021 je tako realizacija sredstev za državne ceste znašala 291,3 milijona evrov, leta 2023 že 409,7 milijona evrov, v letu 2024 pa je realizacija ocenjena na kar 421,3 milijona evrov.

Vlaganje v cestno infrastrukturo
Vlaganje v cestno infrastrukturo | Foto: MZI

Kot je znano, prinašajo investicije v infrastrukturo vrsto multiplikativnih učinkov, pomembno prispevajo k sodobnim rešitvam za upravljanje prometnih tokov in izboljšujejo povezljivost različnih delov države.

Mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo, ob tem pojasnjuje: »V Državnem zboru velikokrat slišimo kritike, da so se sredstva za vzdrževanje in investicije v cestno infrastrukturo zmanjšala, kar nikakor ne drži! Res pa so investicijski projekti, ki jih bomo izvajali v letošnjem in naslednjem letu predvsem na območjih, ki so jih prizadele lanske hude poplave, saj je naša skupna dolžnost, da solidarno poskrbimo za sanacijo. Pri tem pa je ključno, da je na prizadetih območjih cilj sanacije in obnove celostna ureditev ter modernizacija cestne infrastrukture. Tako zagotavljamo nadgradnjo in spremembe na bolje. Osredotočamo pa se tudi na povečanje odpornosti te infrastrukture na izredne vremenske dogodke, ki jih prinašajo podnebne spremembe.«

Štirje od največjih letošnjih projektov, v skupni vrednosti 51,4 milijonov evrov, so povezani z obnovo po ujmi in sicer bodo začeli z rekonstrukcijo cesto Mežica – Črna na Koroškem, ocenjena vrednost projekta 19,1 milijona evrov, rekonstrukcijo ceste Ravne – Dravograd, ocenjena vrednost 23,5 milijona evrov, začeli bodo z nadomestno gradnjo mostu čez Kamniško Bistrico v Stahovici, ocenjena vrednost 4,8 milijona evrov ter z ureditvijo ceste in sanacijo zidov ter brežin Trebija – Sovodenj v ocenjeni vrednosti 4 milijone evrov.