Pribitek k cestnini za težka vozila

Vlada je 13. decembra 2018 sprejela sklep o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih avtocestnega omrežja, ki ga bodo po novem plačevali cestninski zavezanci v okviru elektronskega cestninjenja težkih vozil DarsGo. DARS d.d. kot upravljavec cestninskih cest je dolžan začeti obračunavati pribitek 1. januarja 2019. Zbrana sredstva bodo namenski prihodek proračuna Republike Slovenije in se bodo lahko uporabila izključno za drugi tir železniške proge Divača–Koper.

Cestnina DarsGo
Do končne odstranitve se morajo vsa težka vozila in avtobusi še vedno razvrščati na ločeni pas.

Pribitek bo obračunan vsem zavezancem z vozilom, katerega največja dovoljena masa presega 3,5 tone, ki bodo prevozili cestninske odseke med Koprom in Ljubljano ter med Ljubljano in Šentrupertom. Enak bo za vsa vozila, ne glede na njihov emisijski razred EURO. Izračunan je namreč iz ponderirane povprečne infrastrukturne pristojbine, ki je bila leta 2017 realizirana na omrežju cestninskih cest, pri čemer bo na primorskem kraku ter ljubljanskem obroču znašal 15 odstotkov povprečne infrastrukturne pristojbine, na štajerskem odseku do Šentruperta pa 5 odstotkov.

O uvedbi pribitka je Gospodarska zbornica Slovenije že obvestila svoje člane, s 1. januarjem 2019 pa bo višina pribitka vključena tudi v informativni izračun cestnine na spletni strani DarsGo.