Do 31. decembra 2020 brez cestnine - koliko lahko privarčujete?

Nemški parlament je sprejel resolucijo o oprostitvi plačevanja cestnine za tovorna vozila, ki jih poganja stisnjen in utekočinjen zemeljski plin (CNG in LNG) in sicer v obdobju od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2020.

Stralis NP prejel nagrado za nizkoogljični tovornjak leta
Oba modela Stralis NP sta opremljena s tehnologijami za varčevanje z gorivom.

Oprostitev plačevanja cestnine za ta vozila bo pozitivno vplivala tudi preko nemških meja, predvsem zaradi osrednjega položaja države, ki se nahaja na eni izmed glavnih pozicij za prevoze na dolge razdalje. Obenem pa bodo tovrstna vozila glede plačevanja cestnine tudi izenačena z električno gnanimi vozili. 

Nemški zvezni parlament je odobril resolucijo o izvzetju plačila cestnine za vlečna vozila na zemeljski plin, katerih masa je večja od 7,5 tone, oproščena pa bodo plačila komponente cestnine, ki se nanaša na onesnaževanje okolja. To velja za obdobje od 1. januarja 2021 naprej, ko bodo morala plačevati le cestnino za uporabo infrastrukture in emisije hrupa. 

Po grobih izračunih naj bi upravljavci voznih parkov na vozilo - odvisno od mase vozila- na prevožen kilometer privarčevali od 9,3 do 18,7 centa. Torej če vozilo letno po nemški avtocesti prevozi približno 100.000 kilometrov, znaša prihranek od približno 9.000 do 18.000 evrov, kar vsekakor ni zanemarljiv znesek.