Znani pogodbeniki za storitev avtovleke za avtocestah

Zaključen je bil javni poziv za storitev avtovleke, ki odstranjujejo ovire z avtocest in hitrih cest ter obenem zagotavljajo pomoč na cesti in delo z avtodvigali.

Avtovleka na avtocestah
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d., je skladno z Zakonom o cestah in Zakonom o pravilih cestnega prometa kot upravljavec avtocest in hitrih cest v Republiki Sloveniji dolžna odstraniti vse ovire z avtocest in hitrih cest.

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d. d., je skladno z Zakonom o cestah (ZCes-1) in Zakonom o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) kot upravljavec avtocest in hitrih cest v Republiki Sloveniji dolžna odstraniti vse ovire z avtocest in hitrih cest, med katere sodijo tudi okvarjena, poškodovana ali zapuščena vozila, ter s tem zagotoviti varen pretok prometa.

V postopku javnega poziva zainteresiranim ponudnikov storitve odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest, pomoči na cesti in dela z avtodvigali, ki je bil objavljen 3. 8. 2018 z datumom zaključka 7. 9. 2018, so bili kot ponudniki storitve izbrani:

za sklop št. 1 – Postojna: Avtovleka Jerneja Kopitar s.p. in Žonta, transport, tehnični pregledi in servisne storitve, d.o.o.;

za sklop št. 2 – Slovenske Konjice: Transporti Enes Draganović s.p. in Žonta, transport, tehnični pregledi in servisne storitve, d.o.o.;

za sklop št. 3 – Ljubljana:Avtovleka Jerneja Kopitar s.p. in Avtovleka Požar storitve d.o.o.;

za sklop št. 4 – Hrušica: javni poziv se ponovi.

za sklop št. 5 – Maribor: Transporti Enes Draganović s.p. in Žonta, transport, tehnični pregledi in servisne storitve, d.o.o.;

za sklop št. 6 – Kozina: Avtovleka Jerneja Kopitar s.p. in AMZS d.d.;

za sklop št. 7 – Vransko: Transporti Enes Draganović s.p. in Žonta, transport, tehnični pregledi in servisne storitve, d.o.o.;

za sklop št. 8 – Novo mesto:Avtovleka Jerneja Kopitar s.p. in Žonta, transport, tehnični pregledi in servisne storitve, d.o.o.;

za sklop št. 9 – Murska Sobota: Transporti Enes Draganović s.p. in AMZS d.d..

Z izbranimi ponudniki bo podpisana pogodba o sodelovanju, na podlagi katere bodo opravljali storitev odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest, pomoči na cesti in dela z avtodvigali, in sicer za obdobje med 1. 4. 2019 in 31. 3. 2024.

Kdo lahko odstranjuje ovire iz avtocest in hitrih cest? 

V določenih primerih, ko pokvarjena oz. ustavljena osebna vozila, ki obstanejo na odstavnem pasu cestišča ali v odstavni niši, bistveno ne ogrožajo ostalih udeležencev v prometu, bo prvenstveno za odvoz vozila lahko še naprej poskrbel voznik vozila s klicem asistenčne ali druge avtovleke po svoji izbiri (lastna organizacija odvoza). Vozilo mora biti v primeru odstranitve v lastni organizaciji odstranjeno z avtoceste ali hitre ceste v dveh urah, sicer ga bo na stroške voznika odstranil upravljavec avtoceste. Če voznik nima možnosti izvedbe odvoza vozila v lastni organizaciji, bo odvoz njegovega vozila prav tako organiziran s strani upravljavca avtoceste (klic na 1970).

Prilagamo tudi povezavo na cenikCenik storitve avtovleke.pdf