Pregled stanja varnosti voznikov tovornih vozil in avtobusov

V letu 2019 so bili vozniki tovornih vozil udeleženi v 2.793 prometnih nesrečah oz. v vsaki 7. prometni nesreči na cestah v Sloveniji (povečanje za 7 % v primerjavi z letom 2018). V lanskem letu so povzročili 1.630 prometnih nesreč oz. 58 % vseh prometnih nesreč v katerih so bili udeleženi (delež je najmanjši v zadnjih 10 letih).

Varnost v prometu
Kaka je uporaba drog, alkohola in drugih psihoaktivnih snovi med vožnjo motornega vozila?

Prometne nesreče in posledice v zadnjih petih letih (2015 – 2019) voznikov TOVORNIH VOZIL

 

LETO

Št. PN z udeležbo voznikov

TV

Št. PN

povzročitelj voznik TV

 

Delež

Posledice na voznikih TV

Posledice na udeležencih -

povzročitelj voznik TV

Umrli

Hudo tel.

pošk.

Lažje tel.

pošk.

Umrli

Hudo tel.

pošk.

Lažje tel.

pošk.

2015

2227

1445

65%

1

13

131

17

36

398

2016

2122

1356

64%

3

5

104

14

26

341

2017

2294

1512

66%

3

14

101

9

38

349

2018

2601

1701

65%

5

8

141

14

41

418

2019

2793

1630

58%

3

13

113

6

37

374

Sprememba

2015/2019

25%

13%

-10%

200%

0%

-14%

-65%

3%

-6%

Sprememba

2018/2019

7%

-4%

-11%

-40%

63%

-20%

-57%

-10%

-11%

V letu 2019 so bili vozniki tovornih vozil udeleženi v 2.793 prometnih nesrečah oz. v vsaki 7. prometni nesreči na cestah v Sloveniji (povečanje za 7 % v primerjavi z letom 2018). V lanskem letu so povzročili 1.630 prometnih nesreč oz. 58 % vseh prometnih nesreč v katerih so bili udeleženi (delež je najmanjši v zadnjih 10 letih). Število prometnih nesreč z udeležbo voznikov tovornih vozil se je v zadnjem 5-letnem obdobju povečalo za 25 %, število prometnih nesreč, ki jih je zakrivil voznik tovornega vozila pa se je v zadnjem 5-letnem obdobju povečalo za 13 %.

Na slovenskih cestah je v letu 2015 v prometnih nesrečah, ki jih je povzročil voznik tovornega vozila, umrlo 6 udeležencev cestnega prometa oz. 8 manj kot v letu 2018 (-57 %), 37 udeležencev je bilo hudo telesno poškodovanih (-10 %), 374 pa je bilo lažje telesno poškodovanih udeležencev (-11 %). Od 6 umrlih so bilo 3 vozniki tovornih vozil, telesno poškodovanih voznikov tovornega vozila je bilo  13 (63 % v primerjavi z 2018), lažje telesno poškodovanih voznikov tovornih vozil pa je bilo 113 (-20 % v primerjavi z 2018).

Umrli potniki v TOVORNIH VOZILIH v obdobju 2015 – 2019

LETO

2015

2016

2017

2018

2019

Umrli potniki v TV

3

0

0

0

0

V lanskem letu ni bilo umrlih potnikov v tovornih vozilih, prav tako pa jih ni bilo že od leta 2016. V letu 2015 pa beležimo tri umrle potnike v tovornih vozilih.

Umrli udeleženci – povzročitelj voznik tovornega vozila

Udeleženec

2015

2016

2017

2018

2019

SKUPAJ

kolesar

1

1

0

1

0

3

ostalo

0

0

0

0

0

0

pešec

6

5

3

5

2

21

potnik

6

2

2

2

1

13

voznik kolesa z motorjem

0

0

0

0

0

0

voznik motornega kolesa

0

1

0

0

1

2

voznik osebnega avtomobila

3

2

1

1

0

7

voznik tovornega vozila

1

3

3

5

2

14

V zadnjih 5 letih je zaradi voznikov tovornih vozil umrlo največ pešcev (21 umrlih), nato pa potnikov (13 umrlih). Pešcev in potnikov je največ umrlo v letu 2015 (6 v vsaki skupini). Umrlih voznikov tovornih vozil je bilo 14 (največ v letu 2018), voznikov osebnih avtomobilov pa je umrlo 7. Skupno število umrlih ranljivih udeležencev v obdobju 2015 – 2019 je bilo 26 oz. 43 %.

Povzročitelji prometnih nesreč – vozniki tovornih vozil po državljanstvu

 

LETO

VOZNIK SLOVENSKI DRŽAVLJAN

VOZNIK TUJ DRŽAVLJAN

Št. PN - TV

povzročitelj

Posledice na vseh udeležencih

Št. PN - TV

povzročitelj

Posledice na vseh udeležencih

S

H

L

S

H

L

2015

929

14

26

325

518

3

10

73

2016

850

9

19

253

507

5

7

89

2017

925

5

26

275

587

4

12

75

2018

997

9

28

299

659

5

12

107

2019

942

4

29

271

683

2

8

103

LETO

Št. PN - TV

povzr.

Posledice na vseh udeležencih

Št. PN - TV

povzr.

Posledice na vseh udeležencih

S

H

L

S

H

L

2015

64%

82%

72%

82%

36%

18%

28%

18%

2016

63%

64%

73%

74%

37%

36%

27%

26%

2017

61%

56%

68%

79%

39%

44%

32%

21%

2018

60%

64%

70%

74%

40%

36%

30%

26%

2019

58%

67%

78%

72%

42%

33%

22%

28%

Večino prometnih nesreč voznikov tovornih vozil v Sloveniji povzročijo domači vozniki. V lanskem letu so tako povzročili 942 prometnih nesreč oz. 58 % (delež se niža skozi zadnje 5-letno obdobje). Veliko večji delež je pri posledicah; zaradi povzročitelja prometne nesreče voznika tovornega vozila je v lanskem letu umrlo 4 udeležencev cestnega prometa oz. 67 %, zaradi tujega povzročitelja pa sta umrla 2 udeleženca (v letu 2018 je bil delež 64 %).

78 % hudo telesno poškodovanih udeležencev v cestnem prometu je bilo zaradi domačih voznikov tovornih vozil v letu 2019. Zaradi domačih voznikov tovornih vozil je bilo v letu 2019 72 % lažje telesno poškodovanih udeležencev cestnega prometa.

Vzrok za nastanek prometnih nesreč – povzročitelj voznik tovornega vozila v obdobju 2017– 2019

 

Vrsta ceste

Št. PN -

TV povzr.

Posledice na vseh

udeležencih

Št. PN -

TV povzr.

Posledice na vseh

udeležencih

S

H

L

S

H

L

premiki z vozilom

1839

6

12

154

38%

21%

10%

15%

ostalo

658

4

13

76

14%

14%

11%

7%

nepravilna stran/smer vožnje

629

4

16

136

13%

14%

14%

13%

neustrezna varnostna razdalja

545

0

8

274

11%

0%

7%

26%

neprilagojena hitrost

468

12

40

124

10%

41%

34%

12%

neupoštevanje pravil o prednosti

426

2

23

237

9%

7%

20%

23%

nepravilnosti v tovoru

143

0

1

7

3%

0%

1%

1%

nepravilno prehitevanje

105

1

2

24

2%

3%

2%

2%

nepravilnosti na vozilu

31

0

1

7

1%

0%

1%

1%

nepravilnosti na cesti

2

0

0

0

0%

0%

0%

0%

Najbolj pogosti vzrok pri prometnih nesrečah, ki jih povzročijo vozniki tovornih vozil je nepravilen premik z vozilom – 38 % vseh PN. Sledi mu ostalo z 14%, nepravilna stran/smer vožnje z 13 % in neustrezna varnostna razdalja z 11 %.

Zaradi neprilagojene hitrosti je umrlo največ udeležencev cestnega primeta in sicer 12 oz. 41 % umrlih. Sledi mu vzrok premiki z vozilom – 6 umrlih oz. 21 % ter ostalo in nepravilna stran/smer vožnje – po 4 umrli oz. 14 %.

Vrsta ceste – povzročitelj voznik tovornega vozila v obdobju 2017 – 2019

 

Vrsta ceste

Št. PN - TV

povzr.

Posledice na vseh

udeležencih

Št. PN -

TV povzr.

Posledice na vseh

udeležencih

S

H

L

S

H

L

NASELJE Z ULIČNIM SISTEMOM

1947

5

38

404

40%

17%

33%

35%

AVTOCESTA

1039

11

32

241

21%

38%

28%

21%

NASELJE BREZ ULIČNEGA SISTEMA

633

1

9

123

13%

3%

8%

11%

GLAVNA CESTA I. REDA

266

3

9

86

5%

10%

8%

8%

REGIONALNA CESTA II. REDA

225

1

3

85

5%

3%

3%

7%

GLAVNA CESTA II. REDA

209

2

7

71

4%

7%

6%

6%

REGIONALNA CESTA I. REDA

192

2

8

64

4%

7%

7%

6%

HITRA CESTA

122

1

1

15

3%

3%

1%

1%

REGIONALNA CESTA III. REDA

120

2

7

29

2%

7%

6%

3%

LOKALNA CESTA

87

1

1

22

2%

3%

1%

2%

TURISTIČNA CESTA

12

0

1

2

0%

0%

1%

0%

Največ prometnih nesreč, ki jih povzročijo vozniki tovornih vozil se pripeti v naselju z uličnim sistemom – 40 %. Sledi mu avtocesta z 21 % in naselje brez uličnega sistema z 13 %.

Število umrlih udeležencev zaradi povzročiteljev voznikov tovornih vozil je največ na avtocesti – 11 umrlih oz. 38 % vseh umrlih. Sledi mu naselje z uličnih sistemom z 5 umrlimi oz. 17 %. Pri prometnih nesrečah z hudimi in lažjimi poškodbami, sta prav tako na vrhu naselje z uličnim sistemom in avtocesta.

Uporaba varnostnega pasu pri voznikih tovornih vozil in potnikih

V lanskem letu sta 2 umrla voznika tovornega vozila v času prometne nesreče uporabljala varnostni pas, en umrli voznik tovornega vozila v času prometne nesreče pa ni uporabljal varnostnega pasu. Delež uporabe varnostnega pasu pri hudo telesno poškodovanih voznikih tovornih vozil je bil 62 %, pri lažje telesno poškodovanih pa je znašal 91 %.

Prometne nesreče in posledice v zadnjih petih letih (2015 – 2019) voznikov AVTOBUSOV

 

LETO

 

Št. PN

Št. PN -

AV povzr.

Posledice na voznikih AV

Posledice na vseh udeležencih

Umrli

Hudo tel.

pošk.

Lažje tel.

pošk.

Umrli

Hudo tel.

pošk.

Lažje tel.

pošk.

2015

273

105

0

2

5

1

8

27

2016

279

104

0

0

5

0

5

28

2017

284

122

0

0

3

0

3

26

2018

334

129

0

1

1

2

5

45

2019

339

135

1

0

5

1

1

35

primerjava

19/15

 

24%

 

29%

 

0%

 

-100%

 

0%

 

0%

 

-88%

 

30%

primerjava

18/17

 

1%

 

5%

 

0%

 

-100%

 

400%

 

-50%

 

-80%

 

-22%

V letu 2019 so bili vozniki avtobusov udeleženi v 339 prometnih nesrečah oz. v vsaki 55 prometni nesreči v na cestah v Sloveniji (povečanje za 1 % v primerjavi z letom 2018). V lanskem letu so povzročili 135 prometnih nesreč oz. 40 % vseh prometnih nesreč v katerih so bili udeleženi (delež ostaja približno enak v vseh preteklih letih). Število prometnih nesreč z udeležbo voznikov avtobusov se je od leta v zadnjem 5 letnem obdobju povečal za 24 %, število prometnih nesreč, ki jih je zakrivil voznik avtobusa pa se je v zadnjem 5 letnem obdobju povečalo za 29 %.

Na slovenskih cestah je v letu 2019 v prometnih nesrečah, ki jih je povzročil voznik avtobusa umrla 1 oseba (en manj kot v letu 2018), 1 udeležence je bil hudo telesno poškodovanih (-80 %), 35 pa je bilo lažje telesno poškodovanih udeležencev (-22 %).

V zadnjem 5 letnem obdobju ne beležimo smrtnih žrtev med potniki na avtobusih.