Poostren nadzor nad vozniki tovornih vozil in avtobusov

V začetku tega tedna se je začel drugi del nacionalne preventivne akcije za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov, ki jo izvajata Javna agencija RS za varnost prometa in Policija.

Poostren nadzor nad tovornjaki in avtobusi
Pozornost bo namenjena tudi pravilnemu nalaganju in pritrditvi tovora ter preobremenjenosti vozil.

Tokratna akcija in nadzor sta usmerjena predvsem v preprečevanje in opozarjanje na najpogostejše kršitve, med katere sodijo tudi tehnična brezhibnost vozil, pravilnost pripetosti tovora, prekoračitve hitrosti, neupoštevanje obveznih počitkov in odmorov ter manipulacije in goljufije pri uporabi tahografov. Akcija bo potekala do 28. julija 2019. 

Do sedaj ugotovljenih za tretjino več kršitev prometnih predpisov kot v enakem obdobju lani 
V prvem polletju 2019 je bilo pri voznikih tovornih vozil ugotovljenih že 19.784 kršitev prometnih predpisov, kar je 27 % več kot v primerljivem obdobju lani (15.522 kršitev). Pri voznikih avtobusov je bilo v prvem polletju 2019 ugotovljenih 633 kršitev, lani pa 492 kršitev prometnih predpisov, kar je 29 % več kot v primerljivem obdobju lani. 

V prvem delu akcije, ki je v letošnjem letu potekala od 18. do 24. februarja, je bilo v okviru poostrenega nadzora skupno pregledanih 2.337 avtobusov in 4.666 tovornih vozi. Ugotovljene kršitve cestnoprometnih pravil so bile pri 562 tovornih vozilih in 27 avtobusih. 

Najpogostejše kršitve so bile povezane s prekoračitvijo hitrosti (126 kršitev), preobremenjenostjo vozil (105 kršitev), neuporabo varnostnega pasu (104 kršitve), nepravilno zavarovanim tovorom (80 kršitev), nezadovoljivo tehnično brezhibnostjo vozil (34 kršitev) ter neupoštevanjem obveznih počitkov in odmorov voznikov (21 kršitev). 

Vozniki tovornih vozil in avtobusov letos povzročili manj prometnih nesreč 
V obdobju od 1. januarja do 14. junija 2019 se je na slovenskih cestah pripetilo 1.255 prometnih nesreč z udeležbo tovornih vozil, kar je v primerjavi z lanskim primerjalnim obdobjem, ko smo zabeležili 1.377 prometnih nesreč, 9 % manj. Vozniki tovornih vozil so bili povzročitelji v 811 primerih prometnih nesreč (lani 905), od tega so življenje izgubile 4 osebe (lani 6), 15 je bilo hudo poškodovanih (lani 20), 179 pa lažje poškodovanih (lani 166). Med vozniki tovornih vozil sta bili dve smrtni žrtvi (lani prav tako dve), sedem je bilo hudo telesno poškodovanih (lani 3) in 63 lažje telesno poškodovanih (lani 70). Tuji državljani so letos povzročili 42 % prometnih nesreč (339), v lanskem primerjalnem obdobju pa 40 % (366). 

V petletnem obdobju 2014-2018 je sicer zaradi voznikov tovornih vozil umrlo največ pešcev (21 umrlih) in potnikov (17 umrlih), največ v letu 2015. Umrlih voznikov tovornih vozil je bilo 13, največ v letu 2018 (5). V obdobju od leta 2014 dalje je bilazabeležena rast števila umrlih voznikov tovornih vozil. 

Manj prometnih nesreč povzročili tudi vozniki avtobusov 
Vozniki avtobusov so bili letos udeleženi v 169 prometnih nesrečah, od tega so jih povzročili 70 oz. 41 %. V prometnih nesrečah, ki jih je povzročil voznik avtobusa, je letos umrl en udeleženec (voznik avtobusa), noben udeleženec ni bil hudo telesno poškodovan, 25 pa je bilo lažje telesno poškodovanih. 

Povečuje se delež tujih povzročiteljev prometnih nesreč voznikov tovornih vozil 
Večino prometnih nesreč voznikov tovornih vozil v Sloveniji povzročijo domači vozniki. V lanskem letu so tako povzročili 997 prometnih nesreč oz. 60 %, kar je sicer najmanj po letu 2014. Opazen je trend povečevanja tujih povzročiteljev prometnih nesreč med vozniki tovornih vozil. V letu 2017 je znašal 36 %, v letu 2018 pa že 40 %. Še večji delež je pri posledicah; zaradi povzročitelja prometne nesreče voznika tovornega vozila je v letu 2018 umrlo 14 udeležencev cestnega prometa oz. 64 %, zaradi domačega povzročitelja – 9 umrlih, 5 jih je umrlo zaradi tujega povzročitelja (v letu 2014 je bil delež 50 %). Če je delež tujih voznikov pri hudih telesnih poškodbah v letu 2014 znašal 16 %, ta delež v letu 2018 znaša že 30 %. Rast je zabeležena tudi pri lažje poškodovanih, saj je delež leta 2014 znašal 21 %, v preteklem letu pa 26 %. 

Na slovenskih cestah je potrebno zagotoviti stalen nadzor nad tovornimi vozili 
V Sloveniji tranzitni promet narašča, z večanjem prometa pa se povečajo tudi možnosti za nastanek prometnih nesreč. Agencija za varnost prometa k reševanju problematike pristopa celostno in rešitve usklajuje tudi z drugimi državnimi institucijami. V sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za notranje zadeve in Družbo za avtoceste Republike Slovenije si prizadeva za vzpostavitev stalnega nadzora nad tovornimi vozili in avtobusi, kot tudi vozniki kombijev na vseh štirih vstopnih točkah v državo ter na celotnem avtocestnem omrežju.