Pogovor: Peter Pišek, predsednik Sekcije za promet pri OZS

Brez logistike ni življenja, so znane besede, ki jih je v preteklosti Peter Pišek, predsednik Sekcije za promet pri OZS, izgovoril že večkrat. Znova jih je poudaril v pogovoru za revijo Transport & Logistika ob trenutnih razmerah državi, ko so ob zdravstvenih delavcih in drugih potrebnih javnih službah, tudi slovenski prevozniki tisti, ki omogočajo, da življenje, gospodarstvo in humanitarna pomoč potekajo nemoteno.

Pogovor: Peter Pišek, predsednik Sekcije za promet pri OZS
»Sektor bo zelo prizadet, zato pričakujemo v drugem delu zakona, da se bodo upoštevale naše pripombe,« poudari Peter Pišek.

Takoj po uvedbi epidemije in kriznega štaba v okviru vlade sta OZS in GZS vladi predlagali tudi ustanovitev kriznega štaba za prevoznike, saj je bilo treba v prvih dneh zapor mej s sosednjimi državami nemudoma ukrepati in zagotoviti pretočnost tako tranzitnih kot tudi domačih prevozov. Tudi v času našega pogovora so Petru Pišku nenehno zvonili telefoni, saj je treba vsako nastalo situacijo reševati hitro in v sodelovanju prevoznikov ter resornih ministrstev za infrastrukturo in gospodarstvo. Le tako usklajeno delovanje lahko zagotovi nemoten pretok blaga in storitev. 

Poleg pretočnosti prevozov preko meja je ena izmed glavnih težav slovenskih prevoznikov tudi ukrep omejitve gibanja, karantene voznikov, ki ga izvajajo praktično vse države nekdanje skupne države. Glede na dejstvo, da prihajata praktično dve tretjini voznikov zaposlenih pri slovenskih prevoznikih iz omenjenih držav, je 14-dnevni ukrep karantene lahko velik problem za delodajalce. 

»Obseg panoge logistike pada, blagovni tokovi se ustavljajo, vozniki so šli domov in v primeru potreb ne morejo nazaj k delodajalcu oziroma morajo v Sloveniji spet v 14-dnevno karanteno. Tudi evropska direktiva govori, da moramo narediti zelene oskrbovalne koridorje in omogočiti pretok blaga, predvsem zdravil, tehničnih zdravstvenih izdelkov, hrane in blaga za potrebe gospodarstva, ki v teh razmerah dela.«

Druga pomembna zadeva, ki jo izpostavi naš sogovornik, so pravkar sprejeti ukrepi tako imenovanega mega zakona, ki pa v celoti ne upošteva pripomb, ki jih je dala OZS in ki bi v večji meri upoštevali specifiko panoge prevozništva. Vsaka pomoč države je dobrodošla, še posebej za panoge, ki jih je država z ukrepom popolnoma zaprla (gostinci, frizerji), ne pa toliko za specifično panogo prevozništva, ko je praktično 100-odstotno angažirana, prihodki pa so že padli na polovico oziroma v nekaterih sektorjih na ničlo, kot je to v primeru avtobusnih prevoznikov. Tu bo treba storiti še veliko in jim nameniti posebno obravnavo. 

»Sektor bo zelo prizadet, zato pričakujemo v drugem delu zakona, da se bodo upoštevale naše pripombe,« poudari Peter Pišek. V nadaljevanju pove, da pričakujejo od vlade in SID banke takojšnji ukrep zavarovanja in garancijo terjatev ter moratorij na kredite. Slovensko prevozništvo potrebuje za svoje delovanje likvidnost in to bo ključnega pomena v prihodnjih mesecih. In tu znova poudari, da brez logistike ni življenja, pa tudi ne gospodarskega napredka. 

Vsem, tudi njemu, je jasno, da se bodo karte premešale in da prihajajo drugačni časi. Vendar pa meni, da so slovenski prevozniki, ki prispevajo 17 % BDP, trdoživi in so v preteklosti že dokazali, da se znajo tudi v kriznih časih znova postaviti na noge. 

»Upam in verjamem, da bomo v obdobju 3, 4 let znova dosegli raven izpred krize in glede na to, da ima Republika Slovenija v navezavi na 5. in 10. koridor evropske prometne smeri čudovite možnosti za razvoj logistike, pričakujemo od Vlade RS, da bo po krizi spremenila tudi okoljsko politiko za umeščanje logistično-prometne infrastrukture. Menim, da bi bila Slovenija, kar se tiče prometnih tokov, lahko zelo konkurenčna v regiji, kar bi pomenilo tudi več ustavljanj tranzitnih prevoznikov, točenja goriva in več počitkov na naših postajališčih in s tem posledično večje prihodke državi in gospodarstvu.«

Prevozniki so v sklopu OZS in GSZ eno izmed najstarejših panožnih združenj, zato je pomembno, da prevozniki ostajajo enotni in da država podpira tovrstna panožna združenja. Kot se je pokazalo že večkrat, pa tudi v tej krizi, imajo izkušnje, poznajo problematiko in ponujajo rešitve. Peter Pišek v teh časih poudari odlično sodelovanje z resornima ministroma, gospodom Vrtovcem in gospodom Počivalškom, Policijo in Darsom ter upa, da nam bo vsem skupaj uspelo. 

Na koncu se predsednik Sekcije za promet zahvaljuje vsem članom OZS, ki so v teh časih složni in so prepoznali, kaj pomeni biti član tako velike skupnosti in da lahko le skupaj pomagamo drug drugemu in državi. 

Na koncu se predsednik Sekcije za promet zahvaljuje vsem članom, ki so v teh časih složni in so prepoznali, kaj pomeni biti član OZS, ki dnevno ponuja informacije in vrhunski servis, saj so jim na voljo praktično 24/7. Na tem mestu tudi zahvala vsem voznikom in voznicam, ki so v teh časih v svojih vozlih in skrbijo za nemoteno oskrbo.