Navodila, kako se pripravimo na odprtje servisnih storitev

Objavljamo navodila delo v servisnih storitvah in drugih storitvah, ter živilskih in tehničnih trgovinah ob postopnem sproščanju nekaterih ukrepov v času epidemije.

VIDEO: Kako pravilno umiti in razkužiti roke
Za zagotavljanje lastne higiene in zmanjševanja širitve novega koronavirusa je izredno pomembno temeljito umivanje in razkuževanje rok.

Priprava objekta pred začetkom opravljanja dejavnosti ob postopnem sproščanju nekaterih ukrepov v času epidemije

1. V prostore, kjer se izvajajo servisne in druge storitve, ter v živilske, gradbene in tehnične trgovine naj vstopajo in se tam srečujejo le zdrave osebe, kar velja tako za zaposlene kot za stranke.

2. Stranke morajo biti na razumljiv in prijazen način obveščene, da v primeru bolezenskih znakov ne smejo dostopati do storitvene dejavnost. Stranke morajo tudi biti obveščene o ravnanju ob prisotnosti tudi najmanjših bolezenskih znakov okužbe zgornjih dihal.

3. Pred vstopom v prostore, kjer se izvajajo servisne in druge storitve, ter v živilske, gradbene in tehnične trgovine, je za stranke obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrije nos in usta, ter razkuževanje rok. Pravilen postopek namestitve in odstranjevanja zaščitne maske je prikazan v videoposnetku na naslednji povezavi in objavljen na spletni strani NIJZ: https://www.kclj.si/index.php?dir=/strokovna_javnost/sredisce_znanj&id=5190

 4. Zaposleni morajo upoštevati splošna priporočila, ki veljajo za zmanjšanje prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni:

 • ob prihodu nimajo povišane telesne temperature,
 • v zadnjih (7-14) dneh niso bili v kontaktu s COVID-19 + osebo oziroma osebo z znaki za COVID-19, ki je bila poslana v samo-izolacijo,
 • ne hodijo bolni na delo in v primeru bolezenskih znakov za nalezljivo bolezen takoj po telefonu obvestijo delodajalca,
 • skrbijo za ustrezno in redno higieno rok, po potrebi tudi razkuževanje rok, in higieno kašlja,
 • pri delu s strankami nosijo zaščitno masko in ustrezno zaščitno opremo, ki jo uporabljajo sicer pri rednem delu,
 • se izogibajo osebam, ki kažejo znake okužbe dihal,
 • varno ravnajo s hrano.

5. Delodajalec po deloviščih za vsak delovni dan vodi evidenco o preverjanju upoštevanja priporočil in zdravstvenega stanja zaposlenih.

6. Delodajalci naj ravnajo skladno z dobro higiensko prakso in že uveljavljenimi standardi, ki veljajo za njihovo področje dela   (higiena rok in kašlja, dosledno nošenje zaščitne maske in vzdrževanje razdalje vsaj 1,5 -2 metra ter izogibanje ne-nujnim tesnim stikom z ljudmi).

Navodila vključujejo naslednje zahteve:

 • Zagotavljanje 20 m2 površine na posamezno stranko
 • Redno in učinkovito prezračevanje prostorov
 • Razdalja med čakajočimi na blagajni je najmanj 2 metra
 • Med čakajočimi strankami pred prostori, kjer se izvajajo servisne storitve, ter druge servisne dejavnosti in pred živilskimi, gradbenimi in tehničnimi trgovinami se upošteva razdaljo vsaj dveh metrov med posameznimi strankami.
 • Redno razkuževanje nakupovalnih vozičkov in košar, naprav za vnos PIN številk in drugih površin in predmetov, ki prihajajo v stik s strankami ob opravljanju storitev
 • Namestitev razkuževalnikov pred vhodom, v notranjosti in ob izhodih iz objekta/trgovin

7. Zagotoviti je potrebno vse pogoje, da se izogne neposrednemu stiku med osebami, in sicer:

 • omejitev števila hkrati prisotnih strank v prostoru, skladno s Priporočila za prodajalne in njihove zaposlene ob epidemiji novega koronavirusa SARS-CoV-2;
 • organizacija dela v turnusu, tako, da je hkrati prisotnih le toliko delavcev, kot je nujno potrebno oziroma je organizacija posameznih postopkov prilagojena, skladno s priporočili, ki jih izda pooblaščeni zdravnik specialist medicine dela;
 • sprejemanje natančnih predhodnih naročil po telefonu tako, da je ob prihodu stranke neposreden stik stranke in zaposlenega praktično nepotreben
 • spodbujamo delo od doma, kjer je to le mogoče in uporabo sodobnih IT orodij za zmanjšanje stikov med strankami in zaposlenimi

8. V vseh prostorih, kjer se izvajajo servisne storitve in druge storitvene dejavnosti in v živilskih, gradbenih in tehničnih trgovinah se izvaja poostrena skrb za vzdrževanje čistoče v prostoru in smiselna uporaba navodil za čiščenje in razkuževanje. V prostorih se zagotavlja redno in temeljito zračenje večkrat na dan.

9. Priporoča se brezstični način plačevanja, v primeru reševanja administrativnih zadev (npr. urejanje obročnega plačevanja) pa upoštevanje splošnih higienskih načel.

10. Predmeti, ki se jih po zaključku del izroči stranki, morajo biti ustrezno očiščeni oziroma razkuženi.

Prosimo, da ob pripravi objekta na obratovanje lastniki ne pozabijo, da je zaradi zaprtja, prišlo do zastoja pitne vode v hišnem vodovodnem omrežju. Zastajanje pitne vode v hišnem vodovodnem omrežju lahko povzroči poslabšanje kakovosti pitne vode in potencialno nevarnost za zdravje ljudi. Upravljavce / lastnike pozivamo, da upoštevajo navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ):'' Priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje (HVO) po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19)'', ki jih je 15.4.2020 objavil na svoji spletni strani.

Hkrati opozarjamo, da morajo ponudniki blaga in storitev pri opravljanju dejavnosti upoštevati tudi vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in NIJZ.