Pharma certifikat – strošek ali investicija?

Za uspeh na trgu je pomembno, da smo boljši in hitrejši od konkurence ter obenem, da so cene naših storitev oziroma izdelkov konkurenčne. Tempo nam običajno narekujejo naši naročniki, ki želijo ustreči potrebam in pričakovanjem svojih poslovnih partnerjev ter končnih uporabnikov.

Krone pametne rešitve
S Pharma certifikatom imetnik dokazuje, da vozilo ustreza zahtevam, ki jih predvideva Dobra distribucijska praksa (angl. GDP) ter mednarodni sporazum ATP.

Logistika in logistični procesi so postali vse bolj zapleteni. Nujno je, da se zavedamo kompleksnosti tovrstnega sistema, saj lahko le tako učinkovito vstopamo vanj. Zahteve naročnikov glede varnosti in kakovosti pošiljk v primeru temperaturno občutljivega blaga so seveda še strožje kot na primer pri prevozu pošiljk, ki nimajo reguliranih zahtev glede temperaturnega režima. Distribucijska pot zdravil tako na primer poteka vse od proizvodnje zdravila pa do trenutka, ko ga bolnik/končni uporabnik zaužije.


Vsak izmed deležnikov v distribucijski verigi lahko prispeva k njeni kakovosti ter vpliva na varnost prepeljanega blaga.

Ste vedeli, da so lahko zdravila na poti tudi 21 dni ali več?

Pošiljke zdravil so lahko na poti tudi 21 dni in več. Prepotujejo do 8500 km, pri čemer običajna vrednost prevoza ene pošiljke znaša 1 milijon evrov. Naročniki se zato vse večkrat želijo zavarovati oziroma izogniti tveganjem, ki nastanejo pri neustreznem transportu, in se tako odločajo za izdelavo Pharma certifikata. 

Kaj je Pharma certifikat?

Gre za certifikat, s katerim imetnik dokazuje, da vozilo ustreza zahtevam, ki jih predvideva Dobra distribucijska praksa (angl. GDP) ter mednarodni sporazum ATP. V podjetju LOTRIČ Meroslovje vam izdelajo Pharma certifikat, ki ustreza zahtevam oziroma potrebam vaših naročnikov. Vsak certifikat se nanaša na točno določeno vozilo (VIN številko) in registrsko tablico. S Pharma certifikatom tako obvladujete tveganja in vplivate na stroške, ki bi nastali pri neustreznem transportu. Predstavlja vašo konkurenčno prednost ter vam zagotavlja varnost. Obenem postopek pridobitve polnega Pharma certifikata predstavlja zgolj 0,14 odstotka povprečne vrednosti ene pošiljke. Če upoštevamo trajanje certifikata, ki velja daljše časovno obdobje, se delež investicije za pridobitev certifikata v primerjavi z vrednostjo pošiljke še dodatno zmanjša. 


Si drznete tvegati? 
V primeru, da pride do odstopa temperature in posledično do škodnega dogodka, je Pharma certifikat vaš adut, s katerim boste ob predložitvi temperaturnega izpisa iz vgrajenega zapisovalnika temperature, nesporno dokazovali ustreznost vaših storitev na distribucijski poti ter tako lažje uveljavljali pravice iz naslova sklenjenih zavarovalnih polic.


Pot do pridobitve Pharma certifikata je enostavna. Zato ne oklevajte z naročilom ter si tako prihranite marsikatero skrb in optimizirajte stroške, ki bi nastali ob morebitnem neustreznem transportu.