Parkirajte varno in zahtevajte povračilo stroškov

Rezerviranje varnega parkirišča za tovorna vozila je od sedaj naprej možno preko platforme Bosch Secure Truck Parking.

Parkirajte varno in zahtevajte povračilo stroškov

Parkirišče Aral-Rasthof Uhrsleben namreč sedaj ponuja opcijo vnaprejšnjega rezerviranja varnega parkirnega mesta. S pomočjo spletne platforme lahko vozniki privarčujejo čas, ki bi ga potrebovali za iskanje prostega parkirnega mesta. Prav tako pa jih izbrano parkirno mesto tudi čaka do njihovega prihoda. Dodatna prednost je tudi, da Bosch avtomatsko združi vse račune povezane s parkiranjem.

Da pa je omenjeno platformo možno uporabljati, morajo špedicijska podjetja zbirni račun za parkirnine odpreti pri Zveznem uradu za tovorni promet (Bundesamt für Güterverkehr – BAG). Špedicijska podjetja pa lahko nato dobijo povračilo stroškov v višini do 80 odstotkov.

Varovano parkirišče na počivališču Aral-Rasthof Uhrsleben na BAB A2 ima skupaj 82 parkirnih mest. Parkirišče je ograjeno, ima videonadzor ter nadzorovano vstopno in izstopno točko.