Obvezna uporabe zimske opreme

V skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa morajo biti motorna in priklopna vozila med 15. novembrom in 15. marcem naslednjega leta opremljena s predpisano zimsko opremo ter primerno urejena. Zimske razmere nastopijo, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo ali poledenelo.

Sneg
Zima

Pravilnik o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/2013 ).

Pravilnik o delih in opremi vozil v 20. členu opredeljuje sledečo zimsko opremo vozil:

"(1) Zimsko opremo motornih vozil kategorij M(1), N(1), L(5)e, L(6)e in L(7)e sestavljajo:

zimske pnevmatike na vseh kolesih ali

poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os, v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.

(2)Zimsko opremo motornih vozil kategorij N(2), N(3), M(2) in M(3) sestavljajo:

zimske pnevmatike najmanj na pogonskih kolesih ali

poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os, v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os. Poleg tega morajo imeti ta vozila v opremi še lopato.

(3) Glavni kanali dezena pnevmatik, ki štejejo v zimsko opremo, morajo biti globoki najmanj 3 mm. Zimske pnevmatike, ki imajo glavne kanale dezena globoke manj kot 3 mm, prištevamo k poletnim pnevmatikam.

(4) Zimske pnevmatike so tiste pnevmatike, ki imajo na boku proizvajalčevo oznako »M+S« ali »M.S« ali »M&S«.

(5) Ne glede na določilo prvega in drugega odstavka tega člena štejejo za zimsko opremo vozil, ki so v prometu na priobalnem območju Republike Slovenije, tudi samo poletne pnevmatike z globino glavnih kanalov dezena pnevmatik najmanj 3 mm. Priobalno območje je v skladu s tem pravilnikom del ozemlja Republike Slovenije, ki ga omejuje obala Jadranskega morja, meja z Republiko Italijo, meja z Republiko Hrvaško ter naslednje ceste (ki niso vključene v to območje):

– R3 627 – odsek 3761 mejni prehod Osp – Črni kal;

– R1 208 – odsek 1434 Črni kal – Aver;

– R2 208 – odsek 1059 Aver – Gračišče;

– R3 626 – odsek 3726 Gračišče – mejni prehod Brezovica pri Gradinu.


(6) V cestnem prometu ni dovoljeno uporabljati pnevmatik z žeblji"(Uradni list RS, št. 44/2013 ).

V skladu z Odredbo o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji se na cestah v Sloveniji v določenem časovnem obdobju ali vremenskih razmerah, omeji promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg ter ostalih (traktorjev, motokultivatorjev, delovnih strojev in vprežnih vozil) ( Uradni list RS, št. 75/2011 ) .

Kot je navedeno v 5. člen Odredbe je na vseh cestah v Sloveniji, razen na avtocestah in hitrih cestah, v zimskih razmerah prepovedana vožnja za tovorna vozila s priklopnimi vozili, za vozila, ki prevažajo nevarno blago, in za vozila za izredne prevoze.

Upravljavec avtocest in hitrih cest lahko na teh cestah iz razlogov zimskih razmer časovno in prostorsko omeji promet vozil iz prejšnjega odstavka. O uvedbi ukrepa omejitve prometa mora upravljavec cest obvestiti javnost in postaviti prometno signalizacijo za izločanje, kjer je to mogoče.

Vozila, ki izvajajo izredni prevoz in zaradi ukrepov upravljavca iz prejšnjega odstavka v zimskih razmerah ne morejo nadaljevati vožnje, le-to nadaljujejo takoj, ko upravljavec prekliče omejitev iz prejšnjega ostavka. V teh primerih se vožnja vozil, ki izvajajo izredni prevoz, nadaljujejo do namembnega kraja, pod pogojem, da dovoljenje za izredni prevoz še velja. Če dovoljenje v tem primeru preneha veljati, je potrebno pridobiti novo dovoljenje za izredni prevoz.

V vseh primerih iz prejšnjega odstavka ni mogoče zahtevati odškodnine ali vračila povračil za cestni izredni prevoz.

Upravljavec avtocest in hitrih cest, cestninski nadzorniki ter Policija uskladijo ukrepe in aktivnosti za učinkovito, racionalno in varno omejitev prometa iz tega člena (Uradni list RS, št. 75/2011 ) .