Obvezna uporaba dnevnih/zasenčenih luči tudi podnevi

Od prvega novembra 2020 dalje, morajo imeti vsa vozila na Hrvaškem med vožnjo prižgane dnevne ali zasenčene luči. V primeru neupoštevanja tega, vam grozi globa v višini 300 kun oziroma 40 evrov.

6-137
6 137

Od 1. avgusta je namreč na Hrvaškem v veljavo stopil prenovljen zakon o varnosti v cestnem prometu. Ta med drugim predpisuje, da morajo imeti vozila od 1. novembra do 31. marca luči prižgane dnevne/zasenčene luči tudi podnevi. Glavni namen ukrepa je povečanje varnosti oz. vidljivosti na cestah.