Nove nadzorne točke na avtocestah

Prometna varnost na avtocestah je v veliki meri odvisna od tehnične brezhibnosti vozil in psihofizičnega stanja voznikov. DARS poleg rednega cestninskega nadzora skupaj s policijo, prometnim inšpektoratom, finančno in veterinarsko upravo izvaja tudi dodaten nadzor vozil, tovora in voznikov. Da bo ta nadzor strokoven, varen in v skladu z najvišjimi standardi, uvajajo na avtocestnem omrežju nove nadzorne točke.

Nove nadzorne točke na avtocestah
Glavni namen nadzornih točk je izločiti z avtoceste vozila preobremenjena vozila, utrujene voznike, vozila s prepovedjo vožnje in tehnično nepopolna vozila.

V sklopu odstranjevanja cestninskih postaj so doslej že vzpostavili nadzorni točki na lokacijah Log (primorska avtocesta) in Torovo (gorenjska avtocesta). Vzpostavitev dodatnih štirih nadzornih točk pa je predvidena pri odstranjevanju in preureditvi območij cestninskih postaj Kompolje (štajerska avtocesta), Dob (dolenjska avtocesta), Pesnica (štajerska avtocesta) ter Prepolje (podravska avtocesta).

Kaj so nadzorne točke?

Nadzorne točke so namenjene preusmerjanju in nadzoru vseh vrst vozil (tovorna vozila, avtobusi, osebna vozila, vozila, ki prevažajo nevarno blago, ostala vozila). Nadzor glede na svoje pristojnosti izvajajo zgoraj omenjene službe v okviru skupnih akcij ali posamezno. 

Glavni namen nadzornih točk je izločiti z avtoceste vozila preobremenjena vozila, utrujene voznike, vozila s prepovedjo vožnje in tehnično nepopolna vozila. Na ta način bodo pripomogli k večji prometni varnosti, tako v smislu zmanjšanja števila prometnih nesreč, kot števila poškodovanih v nesrečah.


Tehnična novost nadzornih točk je avtomatsko izločanje posamezne vrste vozil s pomočjo spremenljive prometne informacijske signalizacije, kar pomeni, da bodo lahko kadarkoli izločili določeno vrsto vozil na nadzorno točko brez fizičnega postavljanja zapore. S takšnim sistemom se bodo lahko prilagajali prometnemu stanju na avtocestah s prekinitvijo izločanja, uporaben pa bo tudi pri ostalih dogodkih, ki se bodo zgodili na tem avtocestnem odseku.

Na kaj naj bodo pozorni vozniki?

Na preusmeritev na nadzorno točko bo voznike opozarjala spremenljiva signalizacija, ki bo voznikom sporočala:

  • katera vozila naj se preusmerijo,
  • kateri pas naj uporabljajo, 
  • kje je lokacija nadzora (dolžina do mesta preusmeritve),
  • kakšna je omejitev hitrosti. 

Voznike ob preusmeritvah prosijo za upoštevanje spremenljive signalizacije, v primeru zastojev pa za strpno vožnjo. 

Fotogalerija