Največjo rast dosegajo z interkontinentalnim prometom

Koncern Intereuropa je v devetih mesecih leta 2017 dosegel osemodstotno rast prodaje glede na primerjalno obdobje 2016 ter ustvaril 110,2 milijona EUR prihodkov od prodaje. Največjo rast je koncern ustvaril na poslovnem področju interkontinentalni promet (14 odstotkov) ter na logističnih rešitvah (13 odstotkov).

Največjo rast dosegajo z interkontinentalnim prometom

Koncern je poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) glede na enako obdobje lani povečal za 5 odstotkov in je znašal 10,9 milijona EUR, poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je znašal 5,8 milijona EUR in je za 6 odstotkov višji glede na lansko primerljivo obdobje.

Zaradi nižjih odhodkov za obresti je koncern za 20 odstotkov povečal poslovni izid iz rednega delovanja in je znašal 4,0 milijona EUR. Čisti poslovni izid je tako na nivoju koncerna Intereuropa znašal 3,4 milijona EUR, kar je za osem odstotkov več kot v prvih devetih mesecih preteklega leta.

Neto finančni dolg koncerna Intereuropa je konec septembra znašal 69,1 milijona EUR in je bil za šest odstotkov nižji glede na 31.12.2016.