Najbolj iskani poleg voznikov

Disponent je v svetu logistike iskan poklic, ki zahteva odlične organizacijske in komunikacijske sposobnosti. Naloga disponenta je optimalna organizacija transporta blaga, pravilna distribucija in nadzor nad pošiljkami. Z znanjem, energijo in iznajdljivostjo zagotavlja, da dogovorjena pošiljka po kopnem, morju ali zraku uspešno doseže svoj cilj.

disponent
disponent | Foto: Daimler Truck

Specialistični program usposabljanja je podjetje B&B izobraževanje in usposabljanje pripravilo v sodelovanju s stroko in je namenjen vsem, ki že opravljajo poklic disponenta in želijo svoje znanje nadgraditi ali potrebujejo formalni certifikat, s katerim bodo lahko izkazali usposobljenost za delo v okviru strokovne kvalifikacije disponent, ter vsem, ki želijo pridobiti kompetence s področja organizacije transporta in nove karierne priložnosti na področju logistike.

Usposabljanje poteka pod mentorstvom strokovnjakov. Ti na temelju teoretičnih izhodišč in lastnih izkušenj predajo uporabna znanja, ki jih bodo udeleženci s pridom lahko uporabili pri svojem delu.

Naslednje usposabljanje se bo začelo v četrtek, 13. 10. 2022 ob 17. uri.

Program usposabljanja

Program je razdeljen na štiri module in skupno obsega trideset pedagoških ur. Na koncu usposabljanja sledi izpit, ki je sestavljen iz dveh delov, teoretičnega in praktičnega.

 

1. modul: Komunikacija in programska oprema v prometni pisarni

 • Uporaba komunikacijskih spretnosti za organizirano delo prometne pisarne
 • Razvijanje veščin vodenja in timskega dela prometne pisarne
 • Uporaba informacijsko-komunikacijske in programske opreme v prometni pisarni
 • Poznavanje spletnih borz prevozov (TimoCom)
 • Uporaba sistema za upravljanje voznega parka (sledilno-komunikacijske naprave)
 • Uporaba sistema za vodenje transportne dokumentacije (Milenij, Infotrans ipd.)

2. modul: Zakonodaja

 • Osnovni pojmi prevozne pogodbe
 • Odgovornost nakladanja (odgovornost lastnika, odgovornost pošiljatelja, odgovornost naročnika)
 • Pravna pravila prevoza nevarnih snovi v vseh panogah prevozne dejavnosti
 • Pravila uporabe INCOTERMS klavzul
 • Incoterms z novostmi
 • Splošne značilnosti transportnih zavarovanj
 • Obveznosti pogodbenih strank pri prevozu tovora in oseb po cestah
 • Omejitve odgovornosti strank pri prevozni pogodbi do določenega zneska
 • Transportna zavarovanja v cestnem prevozu
 • Špediterska pogodba/ CMR konvencija
 • Poznavanje socialne zakonodaje

3. modul: Izvedba prevoznega procesa

 • Celostno načrtovanje in izvedba prevoznega procesa

4. modul: Carinjenje

 • Uvoz blaga in sprostitev v prost promet
 • Carinski postopek 40
 • Carinski postopek 42
 • Izvozno carinjenje
 • Tranzitni postopek
 • Poenostavljeni postopki carinjenja (hišni, nepopolni, poenostavljen idr.)

5. izpit:

Izpit je sestavljen iz dveh delov:

 • Teoretično preverjanje (pisno)
 • Praktično preverjanje (simulacija praktičnega primera transporta blaga)

Strokovno kvalifikacijo lahko pridobite, če imate dokončano srednjo poklicno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj na področju dela disponiranja v prometni pisarni ali najmanj srednjo splošno oziroma srednjo strokovno izobrazbo.


Izdaja certifikata

Ob zaključku pridobite certifikat strokovne kvalifikacije 'disponent'. Certifikat podeljujeta B&B izobraževanje in usposabljanje, d. o. o., in Združenje za razvoj znanja v sodelovanju s Podjetniško trgovsko zbornico.

Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero delodajalcu dokazujete kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa vam omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Certifikat se izda v slovenskem in angleškem jeziku, na njem pa so zapisane strokovne kompetence, ki ste jih dokazali v postopku preverjanja.

Certifikat je veljaven pet let od izdaje. Po preteku tega časa obnovite potrdilo z dokazili, da profesionalno delujete na področju vodenja in upravljanja logistike ter z udeležbo na usposabljanjih s področja vodenja in upravljanja logistike (vsaj dvajset ur v zadnjih petih letih).