Leteča skladišča, droni in podzemne platforme

Do leta 2030 se bo obseg dobave paketov povečal za trikrat. Po napovedih naj bi se v Nemčiji 40 odstotkov vseh voznikov tovornjakov upokojilo do leta 2040. In 50 odstotkov Nemcev meni, da je dostava nakupljenega blaga povsem sprejemljiva. To pa so le tri od ugotovitev različnih študij, ki opisujejo vse bolj zapleten okvir, v katerem potekajo logistične dejavnosti danes in v prihodnosti.

logistika-3

Intenzivnemu povečevanju števila poslanih pošiljk se bo v prihodnjih letih morala prilagoditi tudi logistika. Po podatkih svetovalne službe MHP naj bi droni in podzemna infrastruktura postali vsakodnevna realnost že v dveh desetletjih. Brez dvoma bo prihodnjih deset let za logistiko predstavljajo velik izziv.

Po podatkih raziskave MHP je samo v Nemčiji pričakovati veliko povečanje obsega pošiljk, in sicer do 8,5 milijarde pošiljk letno in še večje pomanjkanje usposobljenega osebja v cestnem tovornem prometu. Po ocenah MHP bi lahko nemškemu logističnemu aparatu do leta 2030 primanjkovalo do 150 tisoč poklicnih voznikov.

Ti podatki kažejo, da bo celoten logistični sektor v prihodnosti potreboval inovativne in futuristične rešitve za učinkovito delovanje. Poročilo "Logistics 4.0 – Inteligentni, integrirani, avtonomni", ki so ga objavili pri MHP, vsebuje zanimive hipoteze in ideje o tem, kako bi bila lahko videti panoga v prihodnjih nekaj letih.

Megasredišča in dostava z droni

Avtorji omenjenega poročila verjamejo, da bo vse večji pretok blaga v mestih neizogibno vodil do novih logističnih rešitev. Napovedujejo, da bo leta 2040 na obrobju aglomeracij in mest zgrajenih veliko število mestnih logističnih megasredišč. Od tam bodo pošiljke končnim kupcem dostavljene z električnimi dostavniki, električnimi kolesi ali brezpilotnimi letali (droni). Dober primer tega je Amsterdam, kjer je že načrtovano 125 tisoč m2 veliko megasredišče, s čimer se bo očitno zmanjšal promet v mestu.Trajnostni razvoj bo igral ogromno vlogo pri logistiki v prihodnjih dvajsetih letih. Zato pa je potrebna tud intenzivna digitalizacija podjetij in logističnih procesov. Avtorji raziskave poudarjajo nujnost povečanja uporabe optimizacijske programske opreme za učinkovitejše upravljanje tovora in s tem kar največje možno zmanjšanje števila »praznih« kilometrov. Velik potencial pripisujejo tudi dronom. Strokovnjaki MHP menijo, da bi bilo mogoče v Nemčiji do leta 2030 uporabiti približno 850 tisoč dronov.

Podzemni transport in leteča skladišča

Poleg tega se zdijo zanimive tudi podzemne rešitve. V raziskavi so opisane platforme z možnimi rešitvami, ki bi omogočale podzemni tovorni promet. Ta bi potekal v polni samostojnosti.

Po mnenju strokovnjakov MHP so možne alternativne rešitve v smislu zračnega transporta. Govora je o letečih skladiščih, velikanskih zračnih ladjah, ki delujejo kot osrednja skladišča, napolnjena s pošiljkami. Paketi bi bili končnim kupcem iz takšnih skladišč dostavljeni neposredno in avtonomno z uporabo dronov. V nemškem Ludwigsburgu so že zgrajeni prvi objekti z integriranim mestom za pristajanje dronov.Trenutno se logistika nahaja na razpotju. Nenehna digitalizacija vzdolž dobavne verige predstavlja več izzivov, s katerimi se soočajo vsi udeleženi, po drugi strani pa je številne interese, ki se na prvi pogled zdijo težki, težko uskladiti. Toda inovativne tehnologije odpirajo povsem nove možnosti in ogromne priložnosti. Osrednji dejavnik pri tem je obsežna vertikalna in horizontalna integracija – tako materialnih kot informacijskih tokov. Na ta način bodo doseženi avtomatizirani ali avtonomni procesi, kar bo posledično vodilo k večji učinkovitosti.

  • Ne samo, da se povečuje skupna količina blaga, ki ga prevažajo logistične družbe in ponudniki kurirskih, ekspresnih in paketnih storitev, pošiljke se pošiljajo tudi v manjših paketih. S tem se posledično povečujeta število postopkov dostave drastično in tudi vsota prevoženih kilometrov. To negativno vpliva na prometno infrastrukturo in emisije, zlasti v mestih.
  • Za logistična podjetja in ponudnike storitev CEP je vedno težje najti zaposlene – medtem ko povpraševanje raste, se ponudba zmanjšuje.
  • Na voljo je vedno več prometnih tehnologij, ki ne zahtevajo človeškega faktorja. Takšne inovacije dosegajo visoko stopnjo sprejetosti, ki bo še naprej rasla.