Krone povečal izvoz za 80 odstotkov

V preteklem letu je Krone v Turčiji ne samo izboljšal svoj položaj na tržišču, temveč tudi občutno povečal delež izvoza.

Krone povečal izvoz za 80 odstotkov

Krone je tako v Turčiji svoj tržni delež dvignil na 35 odstotkov, medtem, ko se je izvoz povečal za kar 80 odstotkov. Iz tovarne, ki se nahaja v kraju Tire, Krone tako oskrbuje 15 držav na treh kontinentih. »Uspeh je pripisati predvsem produktni raznovrstnosti, kvaliteti produktov in fleksibilnosti proizvodnje,« je dejal vodja obrata Rıza Akgün, ki je obenem tudi orisal prihodnje cilje. »Brez da bi zapostavili domači trg, bomo tudi v tekočem poskušali doseči zastavljene cilje, želimo pa si tudi prodreti na nova tržišča.«