Elektronska vinjeta prinaša prednosti

Družba DARS je v postopku javnega naročila za vzpostavitev in delovanje sistema elektronske vinjete prejela tri ponudbe. Dve nista izpolnjevali razpisnih pogojev, zato sta bili ocenjeni kot nedopustni, izbor tretje ponudbe, slovaškega SkyTolla, pa je potrdil tudi Darsov nadzorni svet. Uvedba elektronske vinjete je predvidena s 1. decembrom 2021, veljala pa bo eno leto od datuma nakupa. Poleg dosedanjih prodajnih mest jo bo mogoče kupiti tudi z mobilno aplikacijo in po spletu.

Cestnina DarsGo

DARS je v postopku javnega naročila za vzpostavitev in delovanje sistema elektronske vinjete prejel tri ponudbe. Iskratel v partnerstvu z madžarskima ARH Informatics in Dataking Informatikai Kft je za vzpostavitev in delovanje sistema ponudil ceno 14.219.197,34 EUR brez DDV, SkyToll ceno 15.681.247 EUR brez DDV, konzorcij podjetij Marand, Telekom Slovenije, Pošta Slovenije in Kapsch pa ceno 33.375.335 EUR brez DDV.

Po izpeljanem postopku sta bili dve ponudbi ocenjeni kot nedopustni, kot edini ustrezen ponudnik pa je bil izbran SkyToll. Odločitev o izboru je bila danes objavljena na portalu javnih naročil. Na odločitev je možna pritožba. 

Uvedba elektronske različice vinjete je sicer predvidena s 1. decembrom 2021. 

Letna vinjeta za 2021 bo ostala veljavna do 31. januarja 2022. Po tem datumu vinjeta v fizični obliki ne bo več v veljavi, saj bodo skladno z novelo zakona o cestninjenju, ki jo je državni zbor sprejel oktobra 2020, v novem sistemu le še vinjete v elektronski obliki.

Elektronska vinjeta se po vsebini ne bo bistveno razlikovala od zdajšnje vinjete v obliki nalepke, torej tudi v tem primeru ne bo šlo za cestninjenje po prevoženi razdalji. Namesto fizične bo v veljavi vinjeta v elektronski obliki, kar pomeni, da bo v centralni cestninski sistem vnesena registrska številka vozila, za katero bo plačana cestnina (kupljena e-vinjeta).

Letna vinjeta bo veljala eno leto od nakupa 

To se razlikuje od sedanjega sistema, kjer velja do 31. januarja v naslednjem letu ne glede na to, kdaj je bila dejansko kupljena. Nakup e-vinjete bo mogoč z mobilno aplikacijo, na spletu ali na dosedanjih prodajnih mestih (bencinski servisi, različni trgovci). Za vsa vozila nosilnosti do 3,5 t bodo ostale kategorije vinjet enake: letna, mesečna (oziroma polletna za enosledna motorna vozila) in tedenska. Ob odjavi vozila iz prometa bo možno pridobiti povračilo neizkoriščene vrednosti letne vinjete.

Tovornjaki, avtobusi in druga vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t imajo že od aprila leta 2018 svoj sistem elektronskega cestninjenja DarsGo, v katerem se cestnina plačuje po dejansko prevoženi razdalji.