S septembrom cenejša cestnina za težka dvoosna vozila

Vlada je 16. julija 2020 sprejela nekatere spremembe na področju cestninjenja vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg. Spremembe stopijo v veljavo s 1. septembrom 2020.

darsgo-9
Za pravilno obračunavanje cestnine za vozila z dvema osema morajo poskrbeti lastniki oziroma vozniki teh vozil z nastavitvijo pravilnega števila (dveh) osi na napravi DarsGo.

Prvi cestninski razred, v katerega sodijo vozila z dvema ali tremi osmi in skupine vozil z dvema ali tremi osmi, se bo razdelil. Za težka vozila z dvema osema bo uveden samostojen cestninski razred, v katerem se bo zanje na omrežju slovenskih avtocest in hitrih cest plačevala za 10 odstotkov nižja cestnina od cestnine za vozila s tremi osmi, in sicer 0,185346 EUR za kilometer prevozne razdalje. Poleg infrastrukturne pristojbine, ki je prihodek družbe DARS, bo za vozila tega cestninskega razreda 10 odstotkov nižji tudi pribitek, ki se na določenih odsekih pobira za zagotavljanje sredstev za financiranje gradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper. Dvoosna vozila bodo plačevala za 10 odstotkov nižjo cestnino tudi za uporabo cestnega predora Karavanke, in sicer 4,22 EUR.

Za pravilno obračunavanje cestnine za vozila z dvema osema morajo poskrbeti lastniki oziroma vozniki teh vozil z nastavitvijo pravilnega števila (dveh) osi na napravi DarsGo. V nasprotnem primeru bodo od 1. septembra 2020 plačevali več kot bi bilo potrebno, do vračila na ta način preplačane cestnine pa ne bodo upravičeni. Ob tej priložnosti ponovno opozarjamo tudi lastnike in voznike vseh ostalih vozil, naj pred vožnjo preverijo, kakšno število osi imajo nastavljeno na napravi DarsGo, saj pomeni vožnja z napačno nastavljenim številom osi prekršek.

Za vozila na alternativni pogon, ki glede emisij izpolnjujejo zahteve, ki so predpisane za emisijski razred EURO VI, bo znašal faktor prilagoditve višine cestnine 0,60. To pomeni, da bodo tovrstna vozila, enako kot vozila emisijskega razreda EURO EEV in EURO VI, plačevala le 60 odstotkov cestnine, ki jo določa sklep vlade in ki velja za vozila, ki najbolj obremenjujejo okolje (EURO 0–III). Med vozila na alternativni pogon sodijo vozila na npr. plinski ali električni pogon, medtem ko za vozila na hibridni pogon ta določba ne velja.

Lastniki teh vozil naj preverijo, kateri EURO-emisijski razred imajo v sistemu registriran trenutno. Če ta ni EURO VI, morajo to sporočiti DARS d.d., Klicnemu centru za cestninjenje, na telefonsko številko +386 1 518 8 350 ali na elektronski naslov info@darsgo.si, kjer bodo dobili navodila, kako najhitreje urediti to spremembo.

Od 1. septembra 2020 stranke, ki so z družbo DARS sklenile pogodbo o odloženem plačevanju cestnine, ne bodo več upravičene do količinskih rabatov na mesečno porabo cestnine in bodo glede tega izenačene z vsemi ostalimi uporabniki sistema DarsGo.