Poti tovornega prometa na slovenskih avtocestah

Družba DARS je avgusta 2019 izvedla raziskavo, z namenom ugotoviti, katere so najpogostejše poti tovornega prometa na slovenskih avtocestah in kateri dejavniki vplivajo na izbiro poti. Vabilu k sodelovanju v raziskavi se je odzvalo več kot 1.900 avtoprevozniških podjetij. Od teh je bilo 40 % avtoprevoznikov s sedežem v Sloveniji in 60 % s sedežem v tujini. Raziskava je bila izvedena z metodo spletnega anketiranja (angl. CAWI).

Varnost v prometu
Kaka je uporaba drog, alkohola in drugih psihoaktivnih snovi med vožnjo motornega vozila?

Ugotovitve raziskave so pokazale, da se skoraj dve tretjini transportnih poti na slovenskih avtocestah začne v tujini, in sicer v več kot 20 državah. V tujini se največ poti začne na Madžarskem (10,4 %), sledi Italija (9,6 %), Hrvaška (9,4 %), Poljska (5,3 %) in Avstrija (5,2 %). Največ poti, gledano po državah, se dejansko začne v Sloveniji, 36,4 %. 


Pri končnih destinacijah je slika drugačna. Daleč največji končni destinaciji sta Slovenija (33,7 %) in Italija (27,5 %). Sledijo jima Hrvaška (7,6 %), Nemčija (6,7 %) in Avstrija (6,0 %). Z raziskavo je bilo ugotovljeno tudi, da je pogostih uporabnikov slovenskih avtocest več kot polovico avtoprevoznikov. Dobra četrtina avtoprevoznikov slovenske avtoceste uporablja vsak dan, slaba tretjina nekajkrat tedensko in petina nekajkrat mesečno.

Na izbiro transportnih poti najbolj vplivata čas in cena goriva. Sledi jima višina cestnine, ki je pomembnejša avtoprevoznikom iz BiH in Romunije.

Ugotovljeno je bilo tudi, da mejni postopki le delno vplivajo na izbiro poti. Podobno tudi varnost poti ni odločilen dejavnik pri izbiri poti skozi Slovenijo. 

Na vprašanje o možnostih izbire alternativnih poti ali alternativne vrste prevoza je večina avtoprevoznikov odgovorila, da nimajo izbire možnosti alternativnih poti, kot so druge ceste, železnica in podobno. Tisti, ki imajo izbiro alternativne poti ali vrsto prevoza, uporabljajo cestne poti skozi druge države ali pa druge cestne poti po Sloveniji. Za transport po železnici pa se odločajo le redko. Alternativne poti večinoma uporabljajo avtoprevozniki iz Slovenije in Poljske. Družba DARS, d. d., se vsem podjetjem, ki so se odzvali povabilu k sodelovanju v raziskavi, lepo zahvaljuje.