Luški promet v prvem četrtletju 2020

Čeprav so se posledice koronavirusa COVID-19 začele kazati februarja, se je določeno ohlajanje čutilo že prej. Kako se je vse skupaj odrazilo na poslovanje luk v severnem Jadranu v obdobju januar–marec, bomo prikazali v tej kratki analizi.

Logistika
Gibanje prometa evropskih luk v prvem četrtletju 2020

Luka Koper je v letošnjem prvem trimesečju realizirala 12 % nižji pretovor. Najbolj so nazadovali sipki in razsuti tovori (-27 %) ter generalni tovori (-15 %). Avtomobili so na približno enaki ravni, kontejnerskega prometa pa je 6 % manj. Rast je zabeležena pri tekočih tovorih (+ 3 %). Skupni promet je znašal 5,2 milijona ton.

Luka Trst (Porto di Trieste) je realizirala v prvem trimesečju 14,3 milijona ton prometa, kar predstavlja 5 % upad glede isto obdobje lani. RO-RO promet je zrastel za 4 %, tekoči tovori, ki predstavljajo glavnino tovora (10,2 milijona ton), so nižji za 1 %. Generalni tovori (4 milijone ton) so nižji za 4 %, kontejnerski promet pa za 5 % (180.000 TEU).

Luka Reka je realizirala v prvem trimesečju 355 tisoč ton prometa, kar je 28 % manj kot v istem obdobju lani. Največji upad je zabeležen pri razsutem tovoru iz terminala v Bakru. Kontejnerski terminal Jadranska vrata (koncesionar ICTSI) je dosegel promet 68 tisoč TEU, kar je 11 % rast.

Če pogledamo kontejnerski promet, so razmerja prometa v prvem trimesečju: Koper 229 tisoč, Trst 180 tisoč in Reka 68 tisoč.

Hamburško pristanišče je v prvih treh mesecih letošnjega leta pretovorilo 31,9 milijona ton oz. 7,9 odstotka manj kot v istem obdobju leta 2019. Pretovor kontejnerjev se je zmanjšal za 6,6 odstotka na 2,2 milijona standardnih TEU.