Ukinjanje cestninskih popustov

Ministrstvo za infrastrukturo namerava s 1. septembrom letos uveljaviti nekatere spremembe cestninskega cenika, ki pa so med avtoprevozniki naletele na odločno nasprotovanje. V obstoječem predlogu spremembe ministrstvo predlaga, da naj bi višina cestnine za vozila prvega cestninskega razreda, to so vozila, ki imajo dve osi in presegajo 3.500 kg največje dovoljene mase (oznaka R2), znašala 0,185346 evra za kilometer prevozne razdalje.

Cestnina DarsGo
Avtoprevozniki oziroma njihovi zbornični združenji predlagata opredelitev višine cestnine za vozila prvega cestninskega razreda na ravni 0,144158 evra za kilometer prevozne razdalje.

Avtoprevozniki oziroma njihovi zbornični združenji pa predlagata opredelitev višine cestnine za vozila prvega cestninskega razreda na ravni 0,144158 evra za kilometer prevozne razdalje. Ta raven je za 30 odstotkov nižja v primerjavi z ravnijo za drugi cestninski razred (oznaka R3) - in kot poudarjata združenji, je to primerljivo tudi z ostalimi evropskimi državami – medtem ko je razlika med ravnijo za cestninski razred R2 in ravnijo za cestninski razred R3 le 10-odstotna. Razhajanja o primerni razliki so torej občutna, zato avtoprevozniki seveda ocenjujejo predlog ministrstva kot nesprejemljiv.

Obe združenji  sta tudi povsem enotni, kar zadeva točke V iz cestninskega cenika, kakršno zdaj predlaga ministrstvo. In sicer je ministrstvo črtalo šesti odstavek, ki govori o količinskih rabatih, do katerih so upravičeni avtoprevozniki na podlagi sklenjenih pogodb z Darsom o odloženem načinu plačevanja cestnine, avtoprevozniki pa seveda vztrajajo pri tem, da odstavek o količinskih rabatih ostane. Ne le to, pač pa celo predlagajo obilnejše popuste, pri čemer se sklicujejo na zakonsko regulirano možnost popusta na vozilo do 13 odstotkov.

Vendar ministrstvo tokrat za pričakovanja in zahteve slovenskih avtoprevoznikov noče slišati. V ozadju odločitve resornega ministrstva gre pravzaprav sledenje zahtevam Bruslja, ki je na Slovenijo kot državo članico že več let pritiskal in od nje pričakoval, da bo vsem mednarodnim prevoznikom – na enotnem evropskem transportnem trgu – zagotovila enakopraven tretma in s tem enake konkurenčne danosti. Ministrstvo se je v tem primeru tako rekoč že odločilo za najenostavnejšo rešitev – ukinitev popustov za domače prevoznike.