Dodatne obremenitve gospodarstva

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ne pristaja na predloge sprememb davčne zakonodaje, ki gospodarstvo dodatno obremenjujejo. Na Ministrstvo za finance je zbornica že naslovila svoje pripombe in vlado ponovno pozvala k razbremenitvi stroškov dela.

Srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije
Srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije

»Predlagani ukrepi zvišanja nominalne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb, vzpostavitev minimalne efektivne obdavčitve podjetij in podjetnikov ter višja obremenitev kapitala predstavljajo dodatno obremenitev gospodarstva. Posledično bi to pomenilo tudi upad novih investicij in tujih vlaganj,« opozarja predsednik OZS Branko Meh. 

Po mnenju OZS vlada s predlaganimi ukrepi dejansko le ustvarja vtis razbremenjevanja določenega segmenta. Razbremenitev stroškov dela na eni strani je dejansko »financirana« z dodatno obremenitvijo gospodarstva.

Predlog davčnih sprememb in predlogi OZS:

1. Konstantna dodatna splošna olajšava se nadomesti z linearno olajšavo za vse zavezance z letnimi dohodki do višine 13.316,83 EUR
OZS se načeloma strinja s spremembo dohodninske lestvice in linearnostjo dodatne splošne olajšave, pri čemer predlagamo znižanje stopnje v petem dohodninskem razredu iz 50 % na 45 %. 

2. Minimalna efektivna davčna stopnja po ZDDPO-2 se določi v višini 7 %, nominalna davčna stopnja se poveča za 1 odstotno točko (na 20 %)
OZS se ne strinja z dodatno obremenitvijo gospodarstva v luči zvišanja nominalne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb. Minimalno efektivno obdavčitev podjetij podpiramo v višini 3 %, ob pogoju hkratne poenostavitve koriščenja olajšav v raziskave in razvoj ter razširitvi olajšav za investiranje v tehnološko opremo in v proizvodne nepremičnine.

3. Davčna stopnja za dohodke iz kapitala in za dohodek iz oddajanja premoženja v najem po ZDoh-2 se določi v višini 27,5 %
OZS ne podpira dviga davčne stopnje. Vladi predlagamo nižjo obdavčitev dohodkov iz kapitala, saj menimo, da bo nižja davčna stopnja spodbudila davčne zavezance k oddaji davčnih napovedi in posledično pozitivno vplivala na prilive v davčno blagajno. Prav tako predlagamo, da se z dodatnimi ukrepi zajezi sivi trg oddajanja v najem.

4. Neobdavčeni del plače za poslovno uspešnost se ne spreminja.
OZS vztraja pri dvigu neobdavčenega dela plače iz poslovne uspešnosti, najmanj v višini 150 % povprečne plače v RS. Ministrstvu za finance predlagamo tudi davčno razbremenitev ukrepov v zvezi s promocijo zdravja na delovnem mestu.

Pogajanja socialnih partnerjev se bodo sicer nadaljevala prihodnji teden.