Dobra novica za obrtnike in podjetnike!

Finančna uprava RS po novem omogoča plačevanje vseh prispevkov za socialno varnost z enkratnim plačilom oziroma "eno" položnico.

Dobra novica za obrtnike in podjetnike!
Namesto štirih položnic za štiri različne prispevke za socialno varnost bo lahko zavezanec plačal le z enim e-računom.

To pomeni, da bo zavezancem plačevanje obveznosti poenostavljeno, predvsem pa bo cenejše, saj se bodo zmanjšali stroški provizije bankam. Namesto štirih položnic za štiri različne prispevke za socialno varnost bo lahko zavezanec plačal le z enim e-računom. Akontacijo dohodnine pa bo moral še vedno poravnati z ločenim plačilnim nalogom, saj ta obveznost ne zapade v plačilo istočasno kot prispevki za socialno varnost.