Delež prehitrih voznikov se je najbolj zmanjšal v Markovcih

V sklopu akcije Skupaj umirjamo promet po Sloveniji postavili še 12 prikazovalnikov hitrosti

Delež prehitrih voznikov se je najbolj zmanjšal v Markovcih
Delež prehitrih voznikov se je najbolj zmanjšal v Markovcih

Neprilagojena hitrost je bila v lanskem letu najpogostejši vzrok za prometne nesreče s smrtnim izidom,  v katerih sta življenje izgubili 102 osebi. Ker se večina prometnih nesreč še vedno zgodi na regionalnih in lokalnih cestah, sta podjetje Sipronika in Zavarovalnica Triglav že četrtič združili moči v vseslovenskem projektu »Skupaj umirjamo promet«. Med 12 občinami, v katerih so letos na novo postavili prikazovalnike hitrosti na izbranih odsekih, so bili pri zniževanju deleža prehitrih voznikov najuspešnejši v Markovcih (19 odst. točk manj prehitrih voznikov), najmanj pa v Postojni (1 odst. točka manj prehitrih voznikov).

Aktualna statistika prometnih nesreč kaže, da je umirjanje prometa nujno potrebno. V Zavarovalnici Triglav zato sofinancirajo prikazovalnike hitrosti Vi vozite MHP50, ki pomagajo umirjati promet. V štirih letih je največja slovenska zavarovalnica v sodelovanju s podjetjem Sipronika v projektu »Skupaj umirjamo promet« po vsej Sloveniji postavila že 68 prikazovalnikov hitrosti. 

V želji po počasnejši vožnji na nevarnih odsekih, kjer so najbolj izpostavljeni najmlajši pešci, zlasti v okolici šol in vrtcev, so letos hitrost zniževali v 12 krajih. Med slednjimi so se najbolje odrezali vozniki na Ptujskem polju v Občini Markovci, kjer se je delež prehitrih voznikov po postavitvi prikazovalnika v poprečju najbolj znižal (glej spodnji graf), najmanj pa so bili pripravljeni nogo umakniti s plina postojnski vozniki.

 

Prikazovalniki hitrosti opozarjajo voznike na primerno hitrost vožnje, hkrati pa shranjujejo in obdelujejo podatke o prometu, ki so vidni na spletnem portalu www.vi-vozite.si. Tako sistem predstavlja učinkovito rešitev in pomembno orodje za analizo podatkov. »Rezultati umirjanja prometa so po naših izkušnjah najboljši tam, kjer sodelujejo skupaj različni deležniki: občine, policija, šole ter Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki na portalu redno spremljajo in analizirajo podatke in na podlagi tega ustrezno ukrepajo,« je pojasnil direktor Sipronike Marjan Kržišnik.


S preventivo nad črne statistike

V Zavarovalnici Triglav se z raznovrstnimi aktivnostmi že vrsto let trudijo izboljšati črne statistike na slovenskih cestah. »S prikazovalniki hitrosti, s katerimi smo zdaj zares spletli razvejano mrežo po vsej Sloveniji, uspešno nagovarjamo tiste, ki so dojemljivi za tovrstne opomnike. Delež prehitrih voznikov se je v tem času na lokacijah, kjer stojijo prikazovalniki, v povprečju znižal za 5 do 7 odstotkov. To je ogromno, predvsem, če uspeh štejemo v nesrečah, ki smo jih uspeli preprečiti ali so zaradi upočasnitve blažje. Vzporedno ves čas raziskujemo vedenje voznika tako na simulatorju vožnje DRAJV, z opazovanjem, prek aplikacije DRAJV in v dialogu z voznikom. Le tako lahko razvijamo tudi nova orodja, kako nagovoriti še ostale voznike k umirjeni vožnji ,« je o dodatnih prizadevanjih v omenjenem projektu povedala Ana Cergolj Kebler, vodja projektov na področju cestne preventive v Zavarovalnici Triglav.

Po podatkih Raziskave o dejavnikih, ki vplivajo na varnost cestnega prometa v Sloveniji, ki jo je 2018 objavil Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, bi zgolj z zmanjšanjem povprečne hitrosti za dva odstotka vsako leto lahko ohranili do 7 življenj.