BREXIT: Kaj špediterjem svetujejo v Sekciji za promet?

Sekcija za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije je v zvezi z brexitom in novimi pogoji za izvajanje prevozov v Združeno kraljestvo in iz njega za svoje člane pripravila nekaj temeljnih informacij. Prevozniki pa pri njej niso iskali kaj dosti dodatnih pojasnil, saj v zvezi z novimi mejnimi postopki med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom največ nalog čaka špediterje.

brexit-uvodna-slika---slider
Ko gre za prevoze iz Združenega kraljestva v EU, je treba pošiljke elektronsko najaviti preko nadzornega sistema ICS.

Predvsem delo za špediterje

Sekcija je predvsem opozorila na elektronski carinski sistem, ki ga je uvedla francoska vlada (zasnovan še na domnevi, da EU in Združenemu kraljestvu ne bo uspelo doseči sporazuma). Vanj je vključen Eurotunnel (tunel pod Rokavskim prelivom) in vseh osem pristanišč, iz katerih poteka pomorski promet med Francijo in Veliko Britanijo, in tri pomorske družbe. Sistem omogoča zaščito ozemlja, sledljivost tokov in tekočo blagovno menjavo. Temelji na treh »korakih«. Prvi je napoved (anticipacija) transportne poti, v okviru katere se izvede nalaganje carinskih dokumentov v logistično ovojnico, drugi je identifikacija transporta oz. transportne pošiljke, v okviru katere poteka uparjanje črtnih kod iz carinskih deklaracij z registrskimi tablicami tovornega vozila, tretji korak pa je avtomatizacija, v okviru katere je voznik obveščen, ali je uvrščen na zeleni pas (kar pomeni, da je blago bodisi sproščeno v prosti promet, da gre za tranzit ali pa gre za prazno vozilo), ki na drugi strani meje vodi direktno na avtocesto, ali je uvrščen na rdeči pas, kjer so vozila podvržena mejnemu nadzoru. Po dospetju vozila na drugo stran meje mora biti carinski deklarant (ali njegov zastopnik) na razpolago za reševanje morebitnih carinskih in fitosanitarnih problemov.

Za voznike pa je pomembno, da imajo pri sebi vse zahtevane dokumente in informacije o naravi blaga, v nasprotnem primeru jim vstop v predor ali vkrcanje na trajekte ne bosta dovoljena.

Sicer pa je predvideni postopek, ko gre za izvoz blaga iz EU v Združeno kraljestvo, tak, da carinski deklarant pripravi vse carinske deklaracije, nato za vse deklaracije za blago na istem vozilu vnese v logistično ovojnico (za procesiranje v omenjenem francoskem elektronskem carinskem sistemu), številko ovojnice s šifro oziroma črtno kodo pa preda vozniku kamiona. Na meji se, kot smo že rekli, izvede uparjanje in uvrstitev vozila na ustrezen pas.

Postopek izdelave logistične ovojnice je enostaven (testno okolje, kjer je možno preizkusiti izdelavo ovojnice: https://testpro.douane.gouv.fr/enveloppe/fr/enveloppe). Vanjo se vnesejo samo MRN številke deklaracij (sledenje), vnos registrske številke kamiona pa ni potreben.

Ko gre za prevoze iz Združenega kraljestva v EU, je treba pošiljke elektronsko najaviti preko nadzornega sistema ICS. Na zahtevo francoske carine bo moral prevoznik v primeru prekmejne prevozne poti s trajektom predložiti varnostno deklaracijo najmanj dve uri pred prihodom trajekta, v primeru poti skozi predor pa eno uro pred prihodom vozila na francosko stran. Vzrok za takšen postopek je v tem, da francoska carina še nima ustrezno posodobljenega tranzitnega sistema, medtem ko na večini drugih mejnih prehodov že na vstopu v EU izdelajo varnostno deklaracijo skupaj s tranzitno deklaracijo. Zato je vsekakor umestno priporočilo prevozniškim podjetjem, ki bodo odpremljala blago iz Združenega kraljestva v EU, da si čim prej nadgradijo programsko opremo za varnostno najavo pošiljk. Seveda bo lahko v njihovem imenu to storitev opravil tudi carinski posrednik, ki ima povezavo s francoskim carinskim informacijskim sistemom.

Več napotkov, kaj je potrebno vedeti o carinskih formalnostih, pregledih in kontroli blaga ter kako se s transportom v Veliko Britanijo in iz nje "spopadajo" slovenski prevozniki si preberite v januarsko-februarski številki revije Transport & Logistika.