Zmanjšujejo tveganje za ponaredbo

Skupina GEFCO, globalni ponudnik storitev v industrijski dobavni verigi in vodilni akter na področju avtomobilske logistike v Evropi, je pridobila certifikacijsko oznako Bureau Veritas o skladnosti z dobro distribucijsko prakso (Good Distribution Practice - GDP), ki potrjuje njeno zavezanost kakovostnega vodenja sistemov cestnega prometa farmacevtskih izdelkov.

GEFCO
Gefco

Zunanji revizor je analiziral sistem kakovosti Skupine GEFCO in sposobnost izpolnjevanja zahtev strank na Češkem, Slovaškem, Madžarskem, v Grčiji, Romuniji in sedežu skupine v Franciji. Potrdilo o GDP, veljavno 3 leta, kaže, da družba izpolnjuje zahteve smernic Evropske komisije o dobri distribucijski praksi farmacevtskih izdelkov za človeško uporabo. Certifikat dokazuje zavezanost Skupine GEFCO k visoki kakovosti in razumevanju izzivov strank, vključno s sledljivostjo blaga, s čimer preprečuje tveganje za ponaredbo.

Trg logistike življenjskih znanosti in zdravstvenega varstva se spreminja in postaja vse bolj zapleten. S povečanjem količine izdelkov, ki so občutljivi na temperaturo in vsemi predpisi, ki se nanašajo na njihov transport, se morajo podjetja še bolj osredotočiti na nadzor in varnost. Brez tega lahko ogrozijo javno zdravje in povečajo tveganje za izgubo tovora visoke vrednosti. 

Stalna zavezanost Skupine GEFCO življenjskim znanostim in zdravstvenemu varstvu 
Kot strokovnjak za logistiko produktov življenjskih znanosti in zdravstva, Skupina GEFCO nudi logistične rešitve od vrat do vrat, ki so temperaturno nadzorovane, logistično integrirane, multimodalne in popolnoma skladne. Leta 2019 bo Skupina GEFCO razširila uporabo GDP certifikata za cestne dejavnosti tudi v drugih evropskih državah. ˝GEFCO ima močno zgodovino v sektorju življenjskih znanosti in zdravstvenega varstva ter se popolnoma zaveda visokega tveganja svojih strank. Skladnost z GDP je dodaten dokaz zavezanosti Skupine GEFCO k zagotavljanju varnih in skladnih pošiljk s področja življenjske znanosti in zdravstva ter zagotavljanju integritete izdelkov," je povedal Alain Vignon, vodja sistema upravljanja v Skupini GEFCO. V začetku letošnjega leta je Skupina GEFCO odprla že tretje skladišče namenjeno življenjskim znanostim in zdravstvu, ki se nahaja v bližini letališča London Heathrow v Združenem kraljestvu in ki dopolnjuje skladišča GEFCO Air & Sea v Frankfurtu, Nemčiji in Amsterdamu na Nizozemskem. Lani je skupina dobila certifikat IATA-CEIV Pharma za svojo dejavnost Air & Sea na Nizozemskem. Ta certifikat skladnosti odraža strokovno znanje Skupine GEFCO na področju managementa dobavne verige življenjskih znanosti in zdravstva.