Logist leta

Razglašen je bil Logist leta 2017 in dobitnik priznanja za življenjsko delo. Slovensko logistično združenje (SLZ) v okviru Logističnega kongresa že tradicionalno nagrajuje posebne dosežke s področja logistike.

Logistični kongres

Priznanje logist leta izpostavlja in nagrajuje posameznika in/ali podjetje, ki je v preteklem letu najuspešneje reševalo logistični izzive, uvajalo inovacije ter podpiralo napredek logistične panoge. Priznanje „Logist leta 2017“ sta prejela Aleš in Franc Erčulj, direktor in prokurist podjetja Frigologo, d.o.o.

Frigologo je eno izmed vodilnih slovenskih podjetij na področju logistike živil. V začetku leta 2017 so se preselili v nov, modern logistični center v PC Komenda. Pridobitev je celovito posegla v organizacijsko strukturo širšega poslovnega sistema (Frigologo deluje v okviru skupine E holding in lastniško kot del Frigologo GmbH). Hkrati pa je investicija sovpadala s popolno prenovo informacijskega sistema. Sledili so cilju dvigu učinkovitosti ter postati prijazen logistični center. Odgovornost so prenesli na nižje nivoje, saj so želeli, da je med zaposlenimi in upravo le en nivo. Prenova celotnega informacijskega sistema jim danes že omogoča aktivno vključitev v sistem 4PL. Po letu dni delovanja se lahko pohvalijo s 50 % prihranki pri vnosu blaga v skladišče in pri pretovarjanju. Učinkovitejše so tudi komisionirne poti, drugačna postavitev skladišča pa omogoča učinkovitejše obvladovanje skladišča. Nov logistični center je bistveno izboljšal tudi energijsko učinkovitost. Ocenjujejo, da na 1 kg blaga porabijo do 40 % manj energije.

Na kongresu je bilo podeljeno tudi četrto priznanje za življenjsko delo na področju logistike. Priznanje je šlo v roke Bruno Koreliču. G. Korelič je svoje delovanje v logistiki začel že takoj po diplomi.

 

 

Fotogalerija