Zaživela nova spletna stran Nacionalnega centra za upravljanje prometa

Nacionalni center za upravljanje prometa (NCUP) je notranja organizacijska enota Ministrstva za infrastrukturo, ki pridobiva vse razpoložljive podatke o stanju državnih cest in prometu na njih ter jih analizira in obdeluje.

urad

Namen in cilj NCUP je, da deluje kot podatkovno skladišče vseh dostopnih prometnih podatkov, z razvojem pa bo nudil tudi vse potrebne storitve, ki sodijo v okvir inteligentnih transportnih sistemov (ITS) ter informacije, potrebne za nadzor in upravljanje prometa. 

Spletna stran predstavlja ENOTNO NACIONALNO TOČKO DOSTOPA DO PROMETNIH PODATKOV, kjer uporabniki lahko dostopajo do preverjenih in zanesljivih podatkov o prometu in prometni infrastrukturi.