Za 8 odstotkov več registriranih tovornih vozil

V Sloveniji je bilo v lanskem letu prvič registriranih 108.448 cestnih vozil oziroma 12 odstotkov več kot predlani. Od tega je bilo registriranih 81.196 osebnih vozil, kar je 14 odstotkov več kot predlani. Tovornjakov je bilo prvič registriranih za osem odstotkov več (8102), avtobusov za 15 odstotkov manj (243). Priklopnih tovornih vozil je bilo za 28 odstotkov več (3712), pri tem priklopnikov za 18 odstotkov več (2079), polpriklopnikov pa za 44 odstotkov več (1633).

Svetovna premiera – tovornjak prvič vozil sam

Med prvič registriranimi cestnimi vozili je bilo 74 odstotkov novih, 26 odstotkov pa starih - takšnih, ki so bila pred tem že registrirana v tujini.Število prvič registriranih osebnih avtomobilov se je povečalo za 14 odstotkov (81.196 vozil). Tovornjakov je bilo prvič registriranih za osem odstotkov več (8102), avtobusov za 15 odstotkov manj (243). Priklopnih tovornih vozil je bilo za 28 odstotkov več (3712), pri tem priklopnikov za 18 odstotkov več (2079), polpriklopnikov pa za 44 odstotkov več (1633).

Vseh registriranih cestnih vozil je bilo lani 1,438 milijona oz. dva odstotka več kot konec leta 2014. Število registriranih avtomobilov se je povišalo za en odstotek na 1,079 milijona, število tovornjakov za tri odstotke na 72.235, avtobusov za tri odstotke na 2631, tovornih priklopnih vozil pa za osem odstotkov na 28.815.

Konec leta 2015 je 55 odstotkov osebnih avtomobilov uporabljalo bencin, 44 odstotkov dizelsko gorivo. Število avtomobilov na bencin se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšalo za dva odstotka, na dizel pa povečalo za pet odstotkov. Število osebnih avtomobilov na hibridni pogon se je povečalo za 23 odstotkov. Število električnih osebnih avtomobilov se je podvojilo (vseh je bilo 288), število prvih registracij električnih osebnih avtomobilov v Sloveniji pa popeterilo.