Z informacijskim sistemom za vodenje skladišč oskrbujejo proizvodnjo in še več

Da so konkurenčna na trgu, podjetja nenehno iščejo načine za optimizacijo procesov. Pri tem ne gre brez digitalne preobrazbe, ki pa se ne zgodi čez noč. Tega se dobro zavedajo tudi v podjetjih Danfoss Trata in Epilog. Oboji vztrajno, z dolgoročno zastavljenim sodelovanjem, korak za korakom stopajo na pot do popolnoma avtomatiziranega skladišča v Danfoss Trati.

Epilog
Dostava materiala z AMR na proizvodno celico.

Kako njuno sodelovanje oz. dolgoročno partnerstvo izgleda v praksi, smo se pogovarjali z dr. Domnom Marinčičem, projektnim vodjem v podjetju Epilog. 

Z informacijskim sistemom za vodenje skladišč oskrbujejo proizvodnjo in še večDr. Domen Marinčič, vodja projektov, Epilog, d.o.o.

Kateri so bili prvi koraki pri avtomatizaciji skladišča v Danfoss Trati? Kako ste se ga lotili? 

Skladno s strategijo in cilji digitalizacije so v Danfoss Trati želeli avtomatizirati ročno skladišče, t. i. supermarket, namenjen za oskrbo proizvodnje. Zanje smo že leta 2019 izvedli projekt vodenja avtomatskega visoko regalnega miniload skladišča za zaboje z materiali za proizvodnjo – avtomatizacija je nadomestila prejšnje ročno skladišče »supermarket«.

Kakšni so bili prvi učinki? 

Z vzpostavitvijo avtomatskega skladišča miniload so bistveno izboljšali hitrost dela, točnost izvajanja procesov in pregled nad stanjem zalog. Poleg tega se je povečala zmogljivost oz. kapaciteta skladišča.

Kaj je sledilo?

Leto kasneje, tj. leta 2020, smo podpisali dogovor, da bomo Atlas WMS, našo informacijsko rešitev za upravljanje in spremljanje vseh procesov logistike, nadgradili. Da bo ta upravljal vse njihove notranje logistične procese – od prevzema repromateriala, uskladiščenja v ročna in avtomatska skladišča, komisioniranja, logističnih procesov proizvodnje do vseh procesov v skladiščih končnih proizvodov in odpreme. Zagon projekta je potekal konec junija 2020. 

Atlas WMS smo integrirali z Danfossovim globalno enotnim ERP One sistemom (SAP Hana). Tako je Atlas WMS postal eden od ključnih stebrov digitalizirane informacijske infrastrukture industrije 4.0.

Vpeljali smo še avtomatsko dostavo materialov na proizvodne linije z avtomatskimi mobilnimi roboti (AMR). 

Zanje smo izvedli tudi projekt optimizacije skladiščenja znotraj miniloada za doseganje hitrejših časov dostave. To pomeni, da se izven delovnega časa v miniloadu sproži avtomatska reorganizacija materiala. Material, ki bo naslednji dan prvi na vrsti za proizvodno linijo, avtomatsko skladišče prerazporedi tako, da je naslednji dan prvi na komisionirnih lokacijah.

Kako ste se lotili izzivov v zaključni fazi, t. i. go-live

Največji izziv pri vpeljavi Atlas WMS je bil vzpostavitev tekočega dela, brez zastojev. Ključno pri uspešni integraciji je bilo tesno sodelovanje z ekipo Danfoss Trate in naše poglobljeno razumevanje njihovih procesov. Prehod na nov sistem smo skrbno načrtovali in pred implementacijo izvedli obsežna testiranja v testnem okolju. To nam je omogočilo, da smo se učinkovito odzvali na nepredvidene situacije in zagotovili gladko prehodno obdobje brez večjih zastojev. Že tretji dan po zagonu je delo potekalo brez večjih težav, ki bi vplivale na učinkovitost dela.

Z informacijskim sistemom za vodenje skladišč oskrbujejo proizvodnjo in še večPotrjevanje nalogov v Atlas WMS za disponiranje.

Ključni izzivi moderne proizvodnje so prav v logistiki, saj je 80 % vseh operacij logističnih. Kako dobaviti pravi material ob pravem času na pravo mesto?

Klasično rešitev dobave materiala vnaprej 'just in case' (push) smo pri Danfoss Trati nadomestili z modernim konceptom vitke logistike, t. i. pull sistemom. Za optimalni nivo zaloge skrbimo po metodi Kanban. Vsaka celica v proizvodnji preko prožilcev v Atlas WMS javlja potrebe po materialnih premikih iz skladišč repromateriala v proizvodnjo. Ko je material komisioniran za proizvodnjo, Atlas WMS naredi nalog za transport na proizvodno linijo. 

Z uvedbo pull sistema smo izboljšali točnost dobav (on-time) in zanesljivost celotne dobavne verige v proizvodnji.

V tem primeru je torej WMS več kot le klasičen sistem za vodenje skladišč, saj lahko oskrbuje tudi proizvodnjo. Kaj ste za Danfoss Trato še razvili oz. prilagodili? 

Res je, WMS je v našem primeru veliko več kot le sistem za vodenje skladišč, saj upravlja celotno notranjo logistiko. Na Danfossu skrbi tudi za klasične skladiščne procese, predvsem pa za oskrbo proizvodnje. 

Atlas WMS skrbi, da je material, kjer mora biti: na točno določenih proizvodnih linijah, ob točno določenem času. 

Poleg tega npr. v Danfossu Trata prek Atlas WMS poteka tudi avtomatizirano povijanje in etikiranje palet končnih proizvodov za stranke. Na podlagi naloga iz Atlas WMS se paleta dostavi na konvejer za povijanje, kjer se stehta in preveri gabarite. Nato paleta potuje do avtomatskega ovijalca folije, kjer se najprej avtomatsko skenira SSCC koda in nato pa paleto še ovije. Atlas WMS poskrbi tudi za oblikovanje natisnjenih etiket in prenos potrebnih informacij v SAP in za razknjižbo zaloge.

Omenjate vpeljavo AMR-jev. Ali to pomeni tudi večje skladiščne/proizvodne površine?

To so želje, a realnost je običajno drugačna – omejene proizvodno skladiščne površine so za podjetje Danfoss Trata iz objektivnih razlogov ena od večjih ovir, a jo poskušamo rešiti – preskočiti z optimizacijami v Atlas WMS. Z inovativnimi rešitvami, kompetentnimi sodelavci in partnerji lahko optimiziramo intralogistične procese tudi na obstoječem, pogosto omejenem prostoru. In z Danfoss Trato smo uspeli narediti prav to. 

Kako proces avtomatizacije skladišča vidijo v Danfoss Trati, opiše njihov tehnolog logistike Martin Štular: »Atlas WMS kot sodoben skladiščni sistem je korak naprej v razvoju interne logistike, ki se je začel z implementacijo miniloada. Sistem predstavlja center vseh procesov, ki se izvajajo v interni logistiki, hkrati pa je dobra osnova za njen nadaljnji razvoj. S povezavo s proizvodnim MES sistemom smo dobili večji nadzor nad materialnimi tokovi v skladiščih in proizvodnji. Odslej v interni logistiki nismo več odvisni od papirnatih informacij, saj si sistemi med seboj sami pošiljajo podatke. Projekt je bil terminsko zelo optimistično zastavljen. Vanj je bilo vključenih veliko članov iz različnih oddelkov Trate.«

Epilog že od leta 1990 razvija in vpeljuje celovite programske rešitve za enostavno in učinkovito logistiko. Z odličnim prepoznavanjem izzivov in želja svojih strank ter upoštevanjem sodobnih trendov oblikujejo rešitve, ki so fleksibilne, varne, intuitivne za uporabo in jih je enostavno integrirati v katerikoli obstoječi sistem. Od leta 2019 so del avstrijske multinacionalke Knapp AG.

 Danfoss Trata je del danske multinacionalke Danfoss. V podjetju razvijajo in proizvajajo  izdelke za regulacijo prenosa toplote v sistemu daljinskega ogrevanja. Vse aktivnosti, vključno z oskrbovalno verigo, izvajajo skladno z njihovo vizijo: ustvarjati inženirstvo prihodnosti. Z digitalno preobrazbo so začeli že leta 2016.