Volvo Trucks pripore k varnosti slovenskih otrok

Volvo Trucks nadaljuje projekt »Ustavi. Poglej. Pojdi.«, ki je namenjen izobraževanju otrok drugih razredov osnovnih šol. Tokrat so se ga v sklopu prometnega dne udeležili učenci osnovne šole Zadobrova.

Volvo Trucks pripore k varnosti slovenskih otrok
Otroci in njihovi učitelji so bili nad tem praktičnim prikazom varnosti navdušeni, saj so spoznali veliko novega ter si obenem lahko tudi od blizu ogledali sodobno tovorno vozilo Volvo.

Volvo Trucks je v začetku letošnjega leta v industrijsko-poslovni coni Zadobrova ob avtocesti A1, ki povezuje Ljubljano in Maribor, postavil nov Volvo Truck & Bus Center Ljubljana. Volvo je v vsej svoji 90-letni zgodovini zavezan k varnosti, projekt »Ustavi. Poglej. Pojdi.« pa je še dodaten prispevek k prometni varnosti tudi najmlajših udeležencev v prometu. Volvo Trucks kot družbeno odgovorno podjetje veliko vlaga v lokalno okolje, zato je tokratni projekt na področju varnosti potekal na osnovni šoli Zadobrova, kjer se učenci na svoji poti v šolo in iz nje dnevno srečujejo tudi s težjimi tovornimi vozili.

»Ustavi. Poglej. Pojdi.« je praktičen prikaz varnosti, kjer se otroci pobližje spoznajo s tovornjakom. Predstavijo se jim varna in nevarna mesta v njegovi bližini ter se jih opozori na morebitne nevarnosti. Glavni cilj projekta je otrokom pokazati in pojasniti, na katerih mestih jih voznik tovornjaka ne more videti, posebej poudariti nevarnost zadrževanja in gibanja na teh mestih ter izpostaviti, kako pomembno je, da jih voznik vidi.

Pri praktičnem prikazu varnosti se učenci razdelijo v dve skupini. Prva skupina otrok vstopi v kabino tovornjaka ter skozi okna in s pomočjo vzvratnih ogledal opazuje svoje vrstnike iz druge skupine. Namen te vaje je učence seznaniti z mrtvimi koti, ki jih ima voznik tovornjaka – na primer za vozilom ali tik pred njim. Druga skupina med tem hodi okrog tovornjaka, kjer so s plastičnimi stožci označena mesta, ki so na varni oddaljenosti od vozila. V sklopu vaje otroci ene in druge skupine večkrat vzpostavijo medsebojni stik z mahanjem. Na ta način spoznajo nevarna mesta v bližini tovornjaka in se seznanijo z dejstvom, da če oni ne vidijo voznika, potem tudi voznik ne more videti njih.

Otroci in njihovi učitelji so bili nad tem praktičnim prikazom varnosti navdušeni, saj so spoznali veliko novega ter si obenem lahko tudi od blizu ogledali sodobno tovorno vozilo Volvo. Na osnovni šoli Zadobrova podpirajo vsakršne akcije, ki pripomorejo k večji varnosti otrok v prometu in se zavzemajo, da bi v sklopu prometnega dne, ki ga vsako leto prirejajo na tej šoli, s projektom »Ustavi. Poglej. Pojdi.« sodelovalo tudi podjetje Volvo Trucks.

»Varnost je ena temeljnih vrednot podjetja Volvo Trucks, ki poleg razvoja sodobnih varnostnih sistemov veliko vlaga tudi v prometno preventivo in izobraževanje,« pravi Dušan Mavrič, direktor Volvo Trucks. »S projektom »Ustavi. Poglej. Pojdi.« veliko pozornosti namenjamo tudi varnosti najmlajših udeležencev v prometu, poleg tega pa kot družbeno odgovorno podjetje dodajamo svoj prispevek k prometni varnosti v lokalnem okolju.«