Večina slovenskih voznikov januarja kupi letno vinjeto in jo namesti sama

Decembra lani so v AMZS med 407 slovenskimi voznicami in vozniki izvedli anketo o uporabi vinjet. Izvedeli so, da ima večina voznikov na svojem avtomobilu letno vinjeto, ki jo kupi januarja. V gospodinjstvih z več avtomobili jih ima polovica vinjeto le na enem vozilu. Tretjini vprašanih pa se zdi menjavanje vinjete zoprno opravilo.

Večina slovenskih voznikov januarja kupi letno vinjeto in jo namesti sama

‘Rezultati ankete so pokazali, da ima večina (87 %) voznikov v avtomobilu, ki ga največ vozijo, nalepljeno vinjeto, od tega velika večina letno (96 %). Zanimalo nas je tudi, ali je v gospodinjstvih z več avtomobili vinjeta samo na enem od avtomobilov. Rezultati so to večinoma podprli: v polovici (52 %) takih gospodinjstev imajo vinjeto na enem avtu, na drugem pa ne. Voznike smo vprašali tudi, kdaj kupijo vinjeto in kdo jo zamenja. Ljudje jih kupijo januarja (46 % vprašanih) in decembra (43 %), le manjši delež voznikov (11 %) pa med letom,’ je pojasnil Robert Štaba, generalni sekretar Avto-moto zveze Slovenije. 

Voznice in voznike so v AMZS-ju povprašali tudi o tem, kdo jim zamenja vinjeto, in kako zoprno opravilo je zanje menjavanje vinjete. Večina (85 %) zamenja vinjeto v svojem avtu sama, 15 % voznikom in voznicam pa jih zamenja sorodnik ali kdo drug. Pri vprašanju, kako zoprno opravilo je zanje menjavanje vinjete, so anketiranci izrazili različna mnenja: tretjini (33 %) voznikov se zdi menjavanje vinjete zoprno opravilo, skoraj polovici (46 %) pa ne. Ženskam in mlajšim voznikom se zdi menjavanje vinjete bolj zoprno opravilo kot moškim in starejšim voznikom. Kljub neprijetnostim pri menjavanju vinjet pa vprašani večinoma podpirajo njihovo uporabo: 71 % vprašanih bi raje imelo vinjeto kot sprotno cestninjenje (29 %).