Varnejši prevoz zapornikov

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij je prejela 13 novih kombiniranih specialnih vozil. To je bil nujen ukrep, saj najstarejša specialna vozila, ki jih trenutno še uporabljajo v slovenskih zavodih za prestajanje kazni za prevoz zaprtih oziroma priprtih, so stara tudi do 20 let, na grbi pa imajo že več kot 200.000 prevoženih kilometrov.

Varnejši prevoz zapornikov

Ker so stara vozila pogosto v okvari, je bil nakup 13 novih kombiniranih vozil več kot potreben. Ta so preurejena tako, da omogočajo varen in human način prevoza obsojencev in pripornikov, poleg tega pa imajo vgrajeno tudi vso potrebno opremo, ki jo potrebujejo pravosodni policisti.

Vozila bodo razporejena med zapore: Dob (3), Koper(2), Ljubljana(2) in Maribor (2), Ig(1), Celje(1), oddelek Nova Gorica(1) in Novo mesto (1). Na javnem razpisu je bil izbran Renault Nissan Slovenija so torej predali  13 večjih kombijev (renault traffic), do konca meseca septembra pa bodo izročili še devet manjših specialnih manjših vozil renault kangoo.