Vabljeni na sklop spletnih seminarjev s področja cestnih prevozov

Področje prevozov je urejeno na podlagi predpisov Evropske unije, z mednarodnimi sporazumi in nacionalno zakonodajo. Področje je široko in zakonodaja se stalno spreminja.

46-47ozs-izobraževanje-voznikov

V zadnjem letu je bilo na področju licenc kar nekaj sprememb, trenutno je v postopku sprememba zakona, novosti so napovedane za naslednje leto. Zato ni čudno, da se izdajatelji licenc srečujejo z ogromnim številom vprašanj s strani prevoznikov. Če tudi vas zanima področje licenc in dovolilnic, vas vabijo, da se udeležite naslednjih spletnih seminarjev.


Sklop kratkih seminarjev s področja cestnih prevozov:

Na kratko o licencah za opravljanje prevozov (13. maj 2021)

Pogoj za opravljanje dejavnosti prevozov blaga in potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem prometu je pridobljena licenca oz. licenca Skupnosti.

Kdo potrebuje licenco, kakšne vrste licenc poznamo, prevozi v Sloveniji in v mednarodni prevozi, kakšni so pogoji za pridobitev licence, postopek pridobitve licence, pravna podlaga, neizpolnjevanje pogojev in razlogi za odvzem licence, predvidene spremembe zakonodaje itd.

Na spletnem seminarju bodo predstavniki izdajatelja iz Gospodarske zbornice Slovenije predstavili področje licenc in odgovarjali na vprašanja slušateljev.

Dovolilnice za opravljanje mednarodnih prevozov (27. maj 2021)

Za prevoz blaga v mednarodnem cestnem prometu je v nekaterih državah potrebna dovolilnica. Kdaj se potrebuje dovolilnica, vrste dovolilnic in vrste prevozov, pravna podlaga, postopek pridobitve dovolilnic, omejitve pri pridobitvi, prenos dovolilnic in CEMT dovolilnic, vračila dovolilnic, sporazumi med državami in določitev količine dovolilnic, e-dovolilnice, v praksi, napovedi itd.

Na spletnem seminarju bodo predstavniki izdajateljev dovolilnic iz Gospodarske zbornice Slovenije ter Ministrstva za infrastrukturo predstavili področje dovolilnic in odgovarjali na vprašanja slušateljev.

Licence za opravljanje prevozov potnikov in taksi prevozi (10. junij 2021)

Za opravljanje prevozov potnikov z vozili, ki majo poleg voznikovega sedeža največ 8 sedežev in za avtotaksi prevoze je potrebna licenca. Kakšne novosti prinaša spremenjena zakonodaja, vrste nacionalnih licenc, vrste licenc za prevoz potnikov, posebnosti avtotaksi prevozov, novosti pri prevozih z aplikacijami, pogoji in postopek za pridobitev licence, pravna podlaga, neizpolnjevanje pogojev in odvzem licence, itd.

Na spletnem seminarju bodo predstavniki izdajateljev licenc iz Gospodarske zbornice Slovenije predstavili področje nacionalnih licenc in odgovarjali na vprašanja slušateljev.

Licence za opravljanje prevozov blaga s kombi vozili (21. junij 2021)

Od 21. februarja 2022 bo za opravljanje prevozov blaga z vozili, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila presega 2,5 tone, potrebna licenca. Novosti mobilnostnega svežnja I, kabotaža, tahograf za lahka vozila, napotitve, kakšne novosti prinaša spremenjena zakonodaja, kdo bo po novem potreboval licenco, kakšni bodo pogoji za pridobitev licence za kombi prevoze, postopek pridobitve licence, pravna podlaga itd.

Na spletnem seminarju bosta predstavnici izdajateljev licenc iz Gospodarske zbornice Slovenije ter Ministrstva za infrastrukturo predstavili novo področje licenc in odgovarjali na vprašanja slušateljev.

•        Trajanje:  od 10. do 12. ure

•        Kotizacija: 120 € + ddv, člani GZS 30-odstotni popust: 84 € + ddv

•        Pri prijavi na več seminarjev lahko izkoristite 15 % popusta.

Na posamezen seminar se lahko prijavite na tej povezavi